Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 21/20.11.2012

Σ.Δ. 21/20.11.2012


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 21ης/20.11.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα:
Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΟΡ – 200108/14.12.2011 για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων χωματουργικών οχημάτων.
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.
- Ματαίωση προμήθειας ειδών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης αποφάσισε την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΟΡ – 200108/14.12.2011 για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων χωματουργικών οχημάτων, ως εξής:

• Την ανάθεση της προμήθειας 650 τεμ. ελαστικών επισώτρων διάστασης 12.5R20, 300 τεμ. διάστασης 14.5R20 και 250 τεμ. διάστασης 20.5-25 του εργοστασίου MITAS, στο μειοδότη Οίκο «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» Α.Ε., που η προσφορά του κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή, συνολικής αξίας 596.900 Ευρώ.
• Τη ματαίωση της προμήθειας 50 τεμ. ελαστικών επισώτρων διάστασης 18-22.5TL, συνολικής προϋπολογισμένης αξίας 50.000 Ευρώ, λόγω μη ύπαρξης προσφοράς.
• Τη ματαίωση της προμήθειας 200 τεμ. ελαστικών επισώτρων διάστασης 10.00-20, 20 τεμ. διάστασης 23.5R25, 170 τεμ. διάστασης 16.00-24, 60 τεμ. διάστασης 29.5-R25 και 30 τεμ. διάστασης 35/65R33 συνολικής προϋπολογισμένης αξίας 627.500 Ευρώ, λόγω της μη παράτασης ισχύος της προσφοράς του πρώτου μειοδότη και των υψηλών τιμών των δεύτερων μειοδοτών για τα υπόψη είδη. 


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΟΡ – 200202/19.3.2012 για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων χωματουργικών οχημάτων.
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.
- Ματαίωση προμήθειας ειδών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης αποφάσισε την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΟΡ – 200202/19.3.2012 για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων χωματουργικών οχημάτων, ως εξής:

• Την ανάθεση της προμήθειας 60 τεμ. ελαστικών επισώτρων διάστασης 24.00R35 του εργοστασίου MICHELIN, στο μειοδότη Οίκο «ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Α.Ε.Β.Ε.», που η προσφορά του κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή, συνολικής αξίας 363.060 Ευρώ.
• Την ανάθεση της προμήθειας 30 τεμ. ελαστικών επισώτρων διάστασης 37.00R57 του εργοστασίου BRIGESTONE, στον Οίκο «ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε.», που η προσφορά του κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή, συνολικής αξίας 1.011.750 Ευρώ.
• Τη ματαίωση της προμήθειας 70 τεμ. ελαστικών επισώτρων διάστασης 27.00R49, συνολικής προϋπολογισμένης αξίας 910.000 Ευρώ, λόγω της υψηλής προσφερθείσας τιμής.
• Τη ματαίωση της προμήθειας 50 τεμ., ελαστικών επισώτρων διάστασης 37.00R57, συνολικής προϋπολογισμένης αξίας 1.650.000 Ευρώ, λόγω μη ύπαρξης προσφοράς για την υπόψη ποσότητα. 


Θέμα: Εκδίκαση Προσφυγής διαγωνιζομένου κατά της απόφασης της Επιτροπής Κρίσης, για τεχνική απόρριψη της προσφοράς του, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας: «Εσωτερικός Καθαρισμός και Επισκευή Θερμοδομών Λεβήτων, Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων και Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου».

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης αποφάσισε την απόρριψη της προσφυγής της διαγωνιζόμενης Κ/Ξ «Θ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε – ΣΑΒΒΙΔΗΣ CONSTRUCTION Α.Τ.Ε.Β.Ε» στο πλαίσιο του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας: «Εσωτερικός Καθαρισμός και Επισκευή Θερμοδομών Λεβήτων, Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων και Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου» και ως εκ τούτου τον αποκλεισμό της προσφοράς της από περαιτέρω αξιολόγηση. 


Θέμα: Έργο αποπεράτωσης του κτιρίου, σε ιδιόκτητο οικόπεδο, επί των οδών Αγ. Κωνσταντίνου 9-11-13-15 και Γερανίου 48, στην Αθήνα.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την ολοκλήρωση κατασκευής του κτιρίου επί των οδών Αγ. Κωνσταντίνου 9-11-13-15 και Γερανίου 48, στην Αθήνα, με τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τον ΚΕΠΥ με κατ΄ εκτίμηση προϋπολογισμό 3.960.000 Ευρώ. 


Θέμα: Πρόγραμμα παροχής δώρων στα παιδιά των εργαζομένων και των συνταξιούχων της ΔΕΗ Α.Ε. για τα Χριστούγεννα του έτους 2012.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την προμήθεια δώρων για τα παιδιά των εργαζομένων πανελλαδικά, καθώς και για τα παιδιά των συνταξιούχων, με το σχετικό προϋπολογισμό δαπάνης να καλύπτεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
                                          ----------------------------------


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.