Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 21/16.12.2016

Σ.Δ. 21/16.12.2016


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 21ης/16.12.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-615521/09.03.2016 για την προμήθεια ανταλλακτικών (23 είδη) για τις γενικές συντηρήσεις των μονάδων MAN DOOSAN 9K60MC-S και 7Κ60MC-S που λειτουργούν στους ΑΣΠ Κω, Χίου και Πάρου της ΔΠΑΝ.

-  Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της εν λόγω προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της  ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας των ανταλλακτικών (Είδη 23) για τις γενικές συντηρήσεις των Μονάδων MAN DOOSAN 9K60MC-S και 7Κ60MC-S που λειτουργούν σε ΑΣΠ της ΔΠΑΝ, στις κάτωθι τυπικά και τεχνικά αποδεκτές εταιρείες: 

-  ELIM SEATECH Co LTD τα είδη με α/α 3, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 19 και 20, έναντι συνολικού τιμήματος 517.240 Ευρώ.  

-  BOSUNG ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ (HELLAS) ΕΠΕ τα είδη με α/α 2, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 21, 22 και 23, έναντι συνολικού τιμήματος 191.382,38 Ευρώ.

- ΝΗΡΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ τα είδη με α/α  1, 14 και 15, έναντι συνολικού τιμήματος 60.180 Ευρώ,

Συνολικό τίμημα ανάθεσης 768.802,38 Ευρώ. 

                                                                          ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Ανάθεση στα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» (ΕΛΤΑ Α.Ε.) της παροχής των υπηρεσιών μεταφοράς και επίδοσης των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ Α.Ε. με διάρκεια έως δύο μηνών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της  ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση στα ΕΛΤΑ Α.Ε. της παροχής των υπηρεσιών μεταφοράς και επίδοσης των λογαριασμών ρεύματος της ΔΕΗ Α.Ε. διάρκειας έως δύο μηνών (ήτοι από 03.01.2017 μέχρι 03.03.2017) για εκτιμώμενο πλήθος λογαριασμών 7.600.000 τεμαχίων με τιμή 0,465 €/λογαριασμό, σύμφωνα με τους όρους της υφισταμένης Σύμβασης 6300006285 και του Συμπληρώματος Νο1 αυτής.

                                                                          ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Πιλοτική εγκατάσταση υβριδικού συστήματος BESS στον ΑΣΠ Καρπάθου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της  ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία για ερευνητικούς σκοπούς, του υβριδικού συστήματος BESS Accusol ισχύος 40 kW στον ΑΣΠ Καρπάθου για περίοδο έξι μηνών με δυνατότητα για ακόμα έξη μήνες, άνευ ουδεμίας χρέωσης της ΔΕΗ Α.Ε. και ουδεμίας ευθύνης ή απαίτησης αποζημίωσης από τη ΔΕΗ.

                                                                         ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. «ΤΚΗΜΕ-163» για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΤΣΠ) ΣΙΦΝΟΥ».

- Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της  ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη ματαίωση του Διαγωνισμού «ΤΚΗΜΕ-163» για την εκτέλεση  του Έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΤΣΠ) ΣΙΦΝΟΥ».

                                                                       ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1291 για την Παροχή Υπηρεσιών: «Υποστηρικτικές εργασίες στους βιομηχανικούς χώρους του ΑΗΣ Καρδιάς».

- Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της  ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη ματαίωση του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠΠ-1291 για την παροχή υπηρεσιών:  «Υποστηρικτικές εργασίες στους βιομηχανικούς χώρους του ΑΗΣ Καρδιάς», λόγω μη ικανοποιητικού αποτελέσματος.

                                                                    ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1275 για την Παροχή Υπηρεσιών: «Επισκευή κύριου εξοπλισμού και βοηθητικών συστημάτων των Μονάδων του ΑΗΣ Καρδιάς». 

- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση των υπόψη εργασιών. 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της  ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού  ΔΥΠΠ-1275 και την ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών: «Επισκευή κύριου εξοπλισμού και βοηθητικών συστημάτων των Μονάδων του ΑΗΣ Καρδιάς» στη μειοδότρια εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε.Ε.» με δ.τ. «Γ.Ε.Β.Ε. Ε.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 728.810,00 Ευρώ σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠΠ-1275 και την προσφορά της.

                                                                  ---------------------------------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.