Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 20/01.08.2014

Σ.Δ. 20/01.08.2014


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 20ης/ 1.8.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα:
Σύμβαση με αριθ. 5326303/2012 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 5,0 Χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων από την Προτομή του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».
- Επαύξηση του συμβατικού προϋπολογισμού του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την ως άνω επαύξηση. 


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1310533 για την ανάθεση του Έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση πυριμάχων – θερμομονωτικών υλικών».
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠΠ-1310533 και την ανάθεση του Έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση πυριμάχων – θερμομονωτικών υλικών» στο μειοδότη Οίκο «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 3.153.579,16 και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠΠ-1310533. 
 

Θέμα: Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-903337 για την προμήθεια επιγομωμένων ελασμάτων και εξαρτημάτων για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, Αμυνταίου – Φιλώτα, Καρδιάς, Μεγαλόπολης Α’ & Β’, Μελίτης και Πτολεμαΐδας.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης επικύρωσε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠΠ-903337 με Ανοικτή Διαδικασία, την τροποποίηση του τύπου αναθεώρησης της Σύμβασης και την ανάθεση της προμήθειας των υλικών του, ανά Ομάδα και ΑΗΣ, στους μειοδότες έναντι συνολικού τιμήματος 1.848.107,63 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., ως ακολούθως:
- Στον Οίκο ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ τα είδη των ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, Αμυνταίου – Φιλώτα, Μεγαλόπολης Α’ & Β’, Μελίτης, Πτολεμαΐδας και τις Ομάδες Α’ & Γ’ του ΑΗΣ Καρδιάς, έναντι συνολικού τιμήματος 1.804.877,63 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
- Στον Οίκο ΕΛΚΑΤ ΑΤΕΕ τα είδη της Ομάδας Β’ του ΑΗΣ Καρδιάς, έναντι συνολικού τιμήματος 43.230 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΟΡ – 200303/19.7.2013 για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων διαστάσεως 37.00R57 χωματουργικών μηχανημάτων.
- Επικύρωση αποτελέσματος του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης αποφάσισε την ανάθεση της προμήθειας του είδους με α/α 3 (54 τεμ.) του Διαγωνισμού ΔΥΠΟΡ – 200303/19.7.2013, συνολικής αξίας 1.796.150 Ευρώ, στον Οίκο ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε. (BRIDGESTONE), για την κάλυψη των αναγκών των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. 
 

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 52314003/25.4.2014 για την προμήθεια θυριδωτών φακέλων αποστολής λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος CA FAKE/2007.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του υπόψη Διαγωνισμού. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. 52314003/25.4.2014 και την ανάθεση της προμήθειας 100.000.000 τεμ. θυριδωτών φακέλων αποστολής λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος CA FAKE/2007 στον Οίκο «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.» στην τιμή των 12,65 Ευρώ/χιλιάδα τεμαχίων και έναντι συνολικού τιμήματος 1.265.000 Ευρώ. 
 
 
Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 51814019/13.6.2014 για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και κατάθεσης των ημερησίων εισπράξεων των εισπρακτικών κέντρων της ΔΕΗ Α.Ε.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του εν λόγω Διαγωνισμού. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού με αριθ. 51814019/13.6.2014 και την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών που αφορούν τη μεταφορά και κατάθεση των ημερησίων εισπράξεων των 53 μεγάλων εισπρακτικών κέντρων της ΔΕΗ Α.Ε., στην εταιρεία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 1.232.281,44 Ευρώ. 
 
                                                 -------------------------------------------- 
 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.