Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 19/1.11.2016

Σ.Δ. 19/1.11.2016


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 19ης/1.11.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-602506/20.01.2016 για την προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος κύλισης ερπυστριοφόρων προωθητών διαφόρων τύπων των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. 

-  Επικύρωση των αποτελεσμάτων και ανάθεση της προμήθειας ειδών του   πιο  πάνω διαγωνισμού.

-  Ματαίωση της προμήθειας ειδών του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη ματαίωση μέρους της προμήθειας των ειδών του Διαγωνισμού ΔΥΠ-602506/20.01.2016, συνολικής αξίας 239.137,07 Ευρώ και την ανάθεση των υπόλοιπων ειδών του στο μειοδότη Οίκο «ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 783.188,69 Ευρώ.
                                                                                         --------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΜΑΟΡ-163/5258643 και Συμπληρώματα Νο1 & Νο2 με την εταιρεία «Α. ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «Νέος κλάδος ταινιοδρόμων αποκομιδής τέφρας ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, πλάτους Β=1800mm στο ΛΚΔΜ».

- Παράταση συμβατικών προθεσμιών πέρατος του ως άνω Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την παράταση των συμβατικών προθεσμιών πέρατος ανέγερσης και δοκιμών των τμημάτων του ως άνω Έργου.

                                                                                       ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εκπόνηση Οριστικών μελετών που αφορούν στην κατασκευή της παραλλαγής τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής  Πτολεμαΐδας - Κοζάνης και της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, στην περιοχή  του Νοτιοδυτικού Πεδίου Πτολεμαΐδας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε δαπάνη ύψους 1.150.695,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που αφορά στην εκπόνηση οριστικών μελετών για την κατασκευή της παραλλαγής τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής Πτολεμαΐδας - Κοζάνης και της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, στην περιοχή  του Νοτιοδυτικού Πεδίου Πτολεμαΐδας, όπως προκύπτει από τη Σύμβαση αριθ. 177/08.04.2016 μεταξύ του ΟΣΕ και «AECOM LTD», Αναδόχου εκπόνησης των μελετών.   

Οι καταβολές για την  πιο πάνω δαπάνη θα πραγματοποιούνται προς τον ΟΣΕ, σύμφωνα με τα τιμολόγια που θα υποβάλλονται από τον υπόψη Οργανισμό και θα θεωρούνται από τη ΔΚΥΟΡ.

Ο τρόπος καταβολής της δαπάνης από τη ΔΕΗ προς τον ΟΣΕ περιγράφεται στη Σύμβαση Μελετών μεταξύ ΔΕΗ – ΟΣΕ.

                                                                                     ---------------------------------------------------------------


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.