Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 18/18.09.2012

Σ.Δ. 18/18.09.2012


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 18ης/18.9.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα:
Σύμβαση αριθ. 5306312/2010 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 27,3 Χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή των Βορειοανατολικών Πρανών και της Βυθισμένης Περιοχής του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».
Επαύξηση του συμβατικού προϋπολογισμού του πιο πάνω Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την επαύξηση του αρχικού συμβατικού προϋπολογισμού της σύμβασης αριθ. 5306312.2012/2010 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 27,3 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή των Βορειοανατολικών Πρανών και της Βυθισμένης περιοχής του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς», με ανάδοχο εταιρεία «ΑΚΜΗ ΑΤΕ», κατά 24%, ήτοι, κατά 4.872.912 Ευρώ.


Θέμα: - Μερική ανάθεση, μετά από Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, του Έργου: «Εκτέλεση εργασιών διάστρωσης δαπέδων εκσκαφέων και αποθετών στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου με έξι (6) προωθητές γαιών τύπου Caterpillar D9» στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου.
- Μερική Ματαίωση του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τέσσερις (4) γαιοπροωθητές του Κλάδου Ορυχείου Νοτίου Πεδίου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε:

1. Τη μερική ανάθεση του Έργου: «Εκτέλεση εργασιών διάστρωσης δαπέδων εκσκαφέων και αποθετών στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου με έξι (6) προωθητές γαιών τύπου Caterpillar D9» στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου, στην ανάδοχο εταιρεία «ΑΝΩΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για δύο (2) προωθητές γαιών:

1ος προωθητής ΜΕ 116840 : Με τιμή μονάδος 99 Ευρώ/ώρα και προϋπολογισμό 594.000 Ευρώ.

2ος προωθητής ΜΕ 58238 : Με τιμή μονάδος 95,47 Ευρώ/ώρα και προϋπολογισμό 572.820 Ευρώ, ήτοι με
συνολικό ποσό ανάθεσης: 1.166.820 Ευρώ, με δυνατότητα αυξομείωσης του συμβατικού αντικειμένου από -25% έως και +40% με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

2. Τη μερική ματαίωση του διαγωνισμού για τέσσερις (4) γαιοπροωθητές ύψους 2.280.000 Ευρώ.


Θέμα: Νέα μίσθωση τμήματος του 1ου ορόφου, των 2ου – 6ου ορόφων και του δώματος, του ακινήτου επί της Λεωφόρου Συγγρού 112 στην Αθήνα.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε τη σύναψη νέας μίσθωσης τμήματος του 1ου ορόφου, των 2ου – 6ου ορόφων και του δώματος του ακινήτου επί της οδού Λεωφόρου Συγγρού 112 στην Αθήνα, συνολικής μικτής επιφανείας 3.036,18 Μ2, με μηνιαίο μίσθωμα 21.479,12 Ευρώ, για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.                                            ----------------------------------ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.