Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 18/14.09.2015

Σ.Δ. 18/14.09.2015


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 18ης/14.9.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
Θέμα:
Σύμβαση με αριθ. ΔΛΚΜ-2686 Ε με την εταιρεία «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση τέφρας και προϊόντων αποθείωσης από τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης προς την Εσωτερική Απόθεση Θωκνίας».
- Επέκταση του συμβατικού προϋπολογισμού του Έργου της εν λόγω Σύμβασης και αντίστοιχη χρονική παράταση. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επέκταση του αρχικού συμβατικού προϋπολογισμού της Σύμβασης ΔΛΚΜ-2686 Ε του Έργου «Διακίνηση τέφρας και προϊόντων αποθείωσης από τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης προς την Εσωτερική Απόθεση Θωκνίας» μέχρι ποσοστού 30%, ήτοι 1.143.862 Ευρώ, καθώς και την αντίστοιχη χρονική παράταση του έργου στην ανάδοχο εταιρεία «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», με τιμές ίδιες με αυτές του Αναδόχου του διάδοχου έργου ΔΛΚΜ-2015 Ε2. 
 
Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ 52615022/28.4.2015 για την εκποίηση Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ).
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠ 52615022/28.4.2015 και την ανάθεση της εκποίησης στην εταιρεία «CYTOP ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και για τις τρεις Ζώνες, με βάση τις εκτιμώμενες ανάγκες της ΔΕΗ Α.Ε., έναντι συνολικής αξίας 940.250,00 Ευρώ. 
 
Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-600404/2.7.2014 για επισκευές κινητήρων και συγκροτημάτων KOMATSU των δύο (2) Λιγνιτικών Κέντρων της ΔΕΗ Α.Ε., μέσω υπογραφής Σύμβασης 3ετούς Διάρκειας.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του εν λόγω Διαγωνισμού. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠ-600404/2.7.2014 και την ανάθεση των επισκευών κινητήρων και συγκροτημάτων KOMATSU που είναι τοποθετημένοι σε χωματουργικά μηχανήματα των δύο Λιγνιτικών Κέντρων της ΔΕΗ Α.Ε., μέσω υπογραφής Σύμβασης 3ετούς διάρκειας συνολικής αξίας 525.000,00 Ευρώ, στον Οίκο «ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ», η προσφορά του οποίου κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή. 
                                                   -------------------------------------- 

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ