Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 18/03.09.2013

Σ.Δ. 18/03.09.2013


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 18ης/3.9.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα:
Έγκριση παραχώρησης του κτιρίου (πρώην Καντίνα) του Οικισμού ΔΕΗ Μεγαλόπολης για την προσωρινή στέγαση της Αρχαιολογικής Συλλογής Μεγαλόπολης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε, τη δωρεάν παραχώρηση, για πέντε (5) έτη της λέσχης προσωπικού (Καντίνα) του οικισμού της ΔΕΗ Μεγαλόπολης, προς το Δήμο Μεγαλόπολης προκειμένου να στεγαστεί προσωρινά η Αρχαιολογική Συλλογή, από τη ΛΘ’ Εφορία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ).


Θέμα: Έγκριση Ανάθεσης στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. του Έργου: «Κατασκευή Γραμμής Μεταφοράς 150 kV Εύοσμος – Πτολεμαΐδα (Παραλλαγή Πτελεώνα) και νέα είσοδος της Γραμμής Μεταφοράς 150 kV Λαμία – Πτολεμαΐδα στο ΚΥΤ Καρδιάς».

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε, την ανάθεση του ως άνω Έργου στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με την προσφορά του, έναντι συνολικού τιμήματος 1.352.188 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ και χρόνο παράδοσης του Έργου οκτώ (8) μήνες και εξουσιοδότησε το Γενικό Διευθυντή Ορυχείων (ΓΔ/ΟΡ) να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση. 


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΛΚΜ – 2376Ε για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 1.800.000 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από την εξόφληση του πεδίου Κυπαρισσίων του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης».
- Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε, τη ματαίωση του Έργου της Διακήρυξης ΔΛΚΜ – 2376Ε, που αφορά «Διακίνηση 1.800.000 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από την εξόφληση του πεδίου Κυπαρισσίων του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης», λόγω αδυναμίας υλοποίησης του έργου εξαιτίας της ανόδου του υπόγειου καρστικού υδροφορέα της περιοχής.


Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 5316308/2011 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 31,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την ευρύτερη περιοχή της εκμετάλλευσης Κομάνου του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».
- Επαύξηση του συμβατικού τιμήματος του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε, την επαύξηση του συμβατικού τιμήματος του πιο πάνω έργου της Σύμβασης με αριθ. 5316308/2011 με Ανάδοχο εταιρεία «ΤΕ.ΝΑ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.», κατά 4.959.551,69 Ευρώ, ή ποσοστό 19%.
                                                ---------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.