Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 18/11.10.2016

Σ.Δ. 18/11.10.2016


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 18ης/11.10.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 5356305.2015/ΛΚΔΜ με την Εταιρεία «ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή – φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση λιγνιτικού κοιτάσματος 1,51 x 106 Μ3 στ. από τη βυθισμένη περιοχή Τ/Δ 6 και 3,32 x 106 Μ3  από την περιοχή της εσωτερικής απόθεσης του Ορυχείου Αμυνταίου». 
- Επαύξηση του συμβατικού προϋπολογισμού και χρονική παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του ως άνω έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επαύξηση του συμβατικού προϋπολογισμού του Έργου της Σύμβασης 5356305.2015/ΛΚΔΜ κατά 14% (609.639,80 Ευρώ), με αντίστοιχη χρονική παράταση κατά εκατόν σαράντα μία ημέρες έως 11.8.2016, χωρίς καμία άλλη αποζημίωση πλην της νόμιμης αναθεώρησης. Με την επαύξηση αυτή ο προϋπολογισμός του έργου θα διαμορφωθεί σε 4.964.209,80 Ευρώ. 

                                                      ------------------------------.-------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2015.625/ΛΚΔΜ για την παροχή υπηρεσίας: «Εκτέλεση εργασιών με γερανοφόρα οχήματα UNIMOG διπλής καμπίνας ανυψωτικής ικανότητας άνω των 6 tn.m, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση του παγίου εξοπλισμού Ορυχείων».  
-  Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση   της υπόψη παροχής υπηρεσίας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας της Διακήρυξης 2015.625/ΛΚΔΜ: «Εκτέλεση εργασιών με γερανοφόρα οχήματα UNIMOG διπλής καμπίνας ανυψωτικής ικανότητας άνω των 6 tn.m, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση του παγίου εξοπλισμού Ορυχείων» στους Αναδόχους «ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» (Προσφορά πέντε οχημάτων), «Α. ΣΙΚΛΗΣ – Π. ΣΑΒΒΙΔΗΣ – Χ. ΔΑΥΚΑΣ Ο.Ε.» (Προσφορά τριών οχημάτων), «ΧΑΪΤΑΣ Ν. & Χ. Ο.Ε.» (Προσφορά τριών οχημάτων), «ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» (Προσφορά ενός οχήματος), «ΔΕΛΗΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ» (Προσφορά ενός οχήματος), «ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» (Προσφορά ενός οχήματος), «ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» (Προσφορά ενός οχήματος), «ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» (Προσφορά ενός οχήματος) και «ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (Προσφορά ενός οχήματος), έναντι συνολικού τιμήματος 1.498.801,92 Ευρώ.

                                                              -------------------------------.-------------------------------

Θέμα: Σύναψη νέας μίσθωσης χώρων του ακινήτου επί των οδών Χαλκοκονδύλη 30 & Καποδιστρίου 31 στην Αθήνα, συνολικής επιφανείας 5.624,66 Μ2 και παράταση υφιστάμενης μίσθωσης χώρων του ιδίου ακινήτου, συνολικής επιφανείας 158,25 Μ2, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των Κεντρικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης.  

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη σύναψη νέας μίσθωσης χώρων του ακινήτου επί των οδών Χαλκοκονδύλη 30 & Καποδιστρίου 31 στην Αθήνα, συνολικής επιφανείας 5.624,66 Μ2, με συνολικό μηνιαίο μίσθωμα 31.940,51 Ευρώ και την παράταση της μίσθωσης χώρων του ιδίου ακινήτου, συνολικής επιφανείας 158,25 Μ2 με μηνιαίο μίσθωμα 1.117,45 Ευρώ, για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των Κεντρικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης.   

                                                         -------------------------------.-------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1310575 για το Έργο: «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση “με το κλειδί στο χέρι” δύο (2) ηχομονωμένων Η/Ζ ισχύος 160-180 kW το καθένα με κινητήρα ντίζελ, με όλο το βοηθητικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για τους ΤΣΠ Ερείκουσας (1 Η/Ζ), Οθωνών (1 Η/Ζ) και πέντε (5) ηχομονωμένων Η/Ζ ισχύος 220-250 kW με κινητήρα ντίζελ, με όλο το βοηθητικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, για τον ΤΣΠ Ανάφης (2 Η/Ζ), Δονούσας (2 Η/Ζ)  και Μεγίστης (1 Η/Ζ)».
- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού ΔΥΠΠ-1310575 για την εκτέλεση του έργου: «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση “με το κλειδί στο χέρι”  δύο (2) ηχομονωμένων Η/Ζ ισχύος 180 kW το καθένα με κινητήρα ντίζελ, με όλο το βοηθητικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για τους ΤΣΠ Ερείκουσας (1 Η/Ζ), Οθωνών (1 Η/Ζ) και πέντε (5) ηχομονωμένων Η/Ζ ισχύος 250 kW με κινητήρα ντίζελ, με όλο το βοηθητικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, για τον ΤΣΠ Ανάφης (2 Η/Ζ), Δονούσας (2 Η/Ζ) και Μεγίστης (1 Η/Ζ)», έναντι τιμήματος 797.287,00 Ευρώ, στον Οίκο «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.».  

                                                     -------------------------------.-------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-615519/15.02.2016 για την προμήθεια ανταλλακτικών (Είδη 64) για τις γενικές συντηρήσεις Μονάδων MITSUBISHI S16R PTA που λειτουργούν σε Σταθμούς της ΔΠΑΝ. 
-  Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών (Είδη 64) για τις γενικές συντηρήσεις των Μονάδων MITSUBISHI S16R PTA που λειτουργούν σε Σταθμούς της ΔΠΑΝ, στις κάτωθι τυπικά και τεχνικά αποδεκτές εταιρείες:  

- Diamond Βιομηχανικές Υπηρεσίες ΕΠΕ:
47 Eίδη, έναντι συνολικού τιμήματος 711.992,03 Ευρώ.

- ΝΗΡΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ:
13 Είδη, έναντι συνολικού τιμήματος 34.272,90 Ευρώ.

- ΕΡΓΩΝ ΑΕ:
4 Είδη, έναντι συνολικού τιμήματος 67.978,00 Ευρώ.

Συνολικό τίμημα ανάθεσης 814.242,93 Ευρώ.

                                                              ------------------------------.--------------------------------


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.