Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 17/03.09.2015

Σ.Δ. 17/03.09.2015


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 17ης/3.9.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΘέμα:
Διαγωνισμός με αριθ. ΔΛΚΜ-2015 Ε2 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση τέφρας και προϊόντων αποθείωσης από τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης προς την Εσωτερική Απόθεση Θωκνίας».
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη έργου. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση του Έργου της Διακήρυξης ΔΛΚΜ-2015 Ε2 (1200012358), που αφορά τη «Διακίνηση τέφρας και προϊόντων αποθείωσης από τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης προς την Εσωτερική Απόθεση Θωκνίας», στην τεχνικά αποδεκτή μειοδότρια Εταιρία «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά του, έναντι συνολικού τιμήματος 3.271.127 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ και όρισε το Διευθυντή της ΔΛΚΜ, να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση. 
                                                        ---------------------------------------- 
Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ