Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 17/03.09.2012

Σ.Δ. 17/03.09.2012


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 17ης/3.9.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ



Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ-11 10 7104/18.4.2011 για την εκτέλεση του Έργου : «ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου – Συντήρηση - Τροποποίηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων στον ΑΗΣ Σορωνής».
Παράταση της συνολικής προθεσμίας πέρατος του πιο πάνω Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας πέρατος του Έργου : «ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου – Συντήρηση - Τροποποίηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων στον ΑΗΣ Σορωνής». 



Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών Α/Σ Siemens SGT-600 (πρώην ABB GT10B1) του ΑΗΣ Ρόδου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την ανάθεση, σύμφωνα με την παράγρ. 3γ του άρθρου 40 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ της Ε.Ε. και την παράγρ. 2γ του άρθρου 4 του ΚΕΠΥ/ΔΕΗ Α.Ε., με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς προηγούμενη Προκήρυξη Διαγωνισμού, της προμήθειας ανταλλακτικών για τον Αεριοστρόβιλο SIEMENS SGT – 600 (Σουηδίας) του ΑΗΣ Ρόδου, στον Οίκο ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., αντί του ποσού των 12.522.424,06 SEK (Σουηδικών Κορωνών) πλέον ΦΠΑ. 



Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 2210117/16.2.2011 για την εκτέλεση του Έργου: «ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΣΟΡΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΡΟΔΟΥ».
Υποκατάσταση του Αναδόχου του πιο πάνω Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την υποκατάσταση της Αναδόχου Κ/ξίας «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε» του Διαγωνισμού αριθ. 2210117/16.2.2011 για την κατασκευή του Έργου: «ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΣΟΡΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΡΟΔΟΥ» από την Εργοληπτική Επιχείρηση «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε» εις ολόκληρον σε όλες τις υποχρεώσεις, ευθύνες και δικαιώματα για το σύνολο του Έργου. 


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΜΑΟΡ-136/5209742 και Συμπλήρωμα Νο1 αυτής για την εκτέλεση του Έργου: «Σύστημα Διαχείρισης Υγρών Καυσίμων Λιγνιτικών Κέντρων Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης».
Παράταση χρόνου πέρατος του πιο πάνω Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε νέους χρόνους πέρατος του Έργου : «Σύστημα Διαχείρισης Υγρών Καυσίμων Λιγνιτικών Κέντρων Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης» καθώς επίσης την οικονομική αποζημίωση του Αναδόχου, σύμπραξης εταιρειών LOGICOM ΑΕΒΕ – ΑΦΟΙ ΜΠΟΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., ύψους 1.500 Ευρώ για έξοδα Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης και Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου του Έργου. 


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΛΚΜ-1894Ε για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση τέφρας και προϊόντων αποθείωσης από τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης προς την εσωτερική απόθεση Θωκνίας (+50%, - 30%)» και σύμβαση αριθ. ΔΛΚΜ-1942Ε για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 3.850.000 Μ3 στ. υπερκειμένων αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Μαραθούσας του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης».
Υποκατάσταση του Αναδόχου των Έργων των πιο πάνω Συμβάσεων.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την υποκατάσταση της Αναδόχου εταιρείας ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΑΤΑΝΑΣ ΑΤΕ από την εταιρεία ΙΝΤΕΡΚΑΤ – ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΕ για την εκτέλεση του Έργου, της σύμβασης αριθ. ΔΛΚΜ-1894Ε : «Διακίνηση τέφρας και προϊόντων αποθείωσης από τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης προς την εσωτερική απόθεση Θωκνίας (+50%, - 30%)» και του Έργου της σύμβασης αριθ. ΔΛΚΜ-1942Ε : «Διακίνηση 3.850.000 Μ3 στ. υπερκειμένων αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Μαραθούσας του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης» και όρισε το Διευθυντή της ΔΛΚΜ, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση για το κάθε Έργο.



Θέμα: Απόδοση Εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών προς ΤΑΥΤΕΚΩ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πρώην ΟΑΠ/ΔΕΗ), που προκύπτουν από αναδρομική ασφάλιση των Ιατρών Εργασίας της ΔΕΗ Α.Ε..
Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 199/18.11.2011 Aπόφασης ΣΔΑΕΔ.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης αποφάσισε την απόδοση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠ-ΔΕΗ και στο ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ των εργοδοτικών εισφορών που προκύπτουν από την αναδρομική ασφάλιση τεσσάρων (4) ιατρών της ΔΥΑΕ.




                                                                        -------------------------------




ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.