Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 16/01.08.2013

Σ.Δ. 16/01.08.2013


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 16ης/1.8.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα:

• Σύμβαση με αριθ. ΔΛΚΜ-1942Ε για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 3.850.000 Μ3 στ. υπερκειμένων αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Μαραθούσας του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης».

- Επέκταση κατά 10% του συμβατικού προϋπολογισμού και χρονική παράταση του πιο πάνω Έργου.

• Διαγωνισμός με αριθ. ΔΛΚΜ-2345Ε για την ανάθεση της εκτέλεσης του Έργου : «Διακίνηση 4.970.000 Μ3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Μαραθούσας του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης».

- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε :

- Την επαύξηση του αρχικού συμβατικού προϋπολογισμού της Σύμβασης ΔΛΚΜ-1942Ε κατά 10%, ήτοι ποσού 335.270 Ευρώ και την εκτέλεση του αντικειμένου της επέκτασης από τον Ανάδοχο του Έργου «ΙΝΤΕΡΚΑΤ – ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.».

- Τη χρονική παράταση του Έργου της Σύμβασης ΔΛΚΜ-1942Ε κατά 64 ημέρες λόγω ανωτέρας βίας και κατά 419 ημέρες με ευθύνη του αναδόχου για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου μαζί με την επαύξηση κατά 10%.

- Την ανάθεση του Έργου της Διακήρυξης ΔΛΚΜ-2345Ε «Διακίνηση 4.970.000 Μ3 υπερκειμένων και ενδιαμέσων αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το Πεδίο Μαραθούσας» στη μειοδότρια εταιρεία «ΙΝΤΕΡΚΑΤ – ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.», με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 4.645.530 Ευρώ.

- Την εξουσιοδότηση στο Διευθυντή της ΔΛΚΜ να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση 

                                  -----------------------------------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.