Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 16/01.08.2013

Σ.Δ. 16/01.08.2013


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 16ης/1.8.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα:

• Σύμβαση με αριθ. ΔΛΚΜ-1942Ε για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 3.850.000 Μ3 στ. υπερκειμένων αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Μαραθούσας του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης».

- Επέκταση κατά 10% του συμβατικού προϋπολογισμού και χρονική παράταση του πιο πάνω Έργου.

• Διαγωνισμός με αριθ. ΔΛΚΜ-2345Ε για την ανάθεση της εκτέλεσης του Έργου : «Διακίνηση 4.970.000 Μ3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Μαραθούσας του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης».

- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε :

- Την επαύξηση του αρχικού συμβατικού προϋπολογισμού της Σύμβασης ΔΛΚΜ-1942Ε κατά 10%, ήτοι ποσού 335.270 Ευρώ και την εκτέλεση του αντικειμένου της επέκτασης από τον Ανάδοχο του Έργου «ΙΝΤΕΡΚΑΤ – ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.».

- Τη χρονική παράταση του Έργου της Σύμβασης ΔΛΚΜ-1942Ε κατά 64 ημέρες λόγω ανωτέρας βίας και κατά 419 ημέρες με ευθύνη του αναδόχου για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου μαζί με την επαύξηση κατά 10%.

- Την ανάθεση του Έργου της Διακήρυξης ΔΛΚΜ-2345Ε «Διακίνηση 4.970.000 Μ3 υπερκειμένων και ενδιαμέσων αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το Πεδίο Μαραθούσας» στη μειοδότρια εταιρεία «ΙΝΤΕΡΚΑΤ – ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.», με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 4.645.530 Ευρώ.

- Την εξουσιοδότηση στο Διευθυντή της ΔΛΚΜ να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση 

                                  -----------------------------------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.