Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 16/01.09.2015

Σ.Δ. 16/01.09.2015


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 16ης/1.9.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
Θέμα:
Διαγωνισμός με αριθ. 52414072/6.2.2015 για την προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής.
- Ματαίωση της προμήθειας ειδών του πιο πάνω Διαγωνισμού.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων και ανάθεση της προμήθειας των υπολοίπων ειδών του εν λόγω Διαγωνισμού. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε

1. την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού με αριθ. 52414072/6.2.2015 και την ανάθεση της προμήθειας τμηματικά εντός δύο (2) ετών, με βάση εκτιμώμενες ανάγκες της ΔΕΗ ΑΕ, του παρακάτω εξοπλισμού στους Οίκους, συνολικής αξίας 1.349.059,64 € ως εξής :

 SPACE HELLAS ΑΕ
Ομάδα Α (Προσωπικοί Υπολογιστές Lenovo) έναντι συνολικού τιμήματος 1.032.054,64 €.
Ομάδα Β (Οθόνες Lenovo) έναντι συνολικού τιμήματος 8.330,00 €.

 COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE
Ομάδα Γ (Φορητοί Υπολογιστές hp) έναντι συνολικού τιμήματος 118.850,00€
Ομάδα Δ είδος 1 (Μονόχρωμος εκτυπωτής Lexmark) έναντι συνολικού τιμήματος 157.800,00€ πλέον ενδεικτικού και όχι δεσμευτικού για την Επιχείρηση τιμήματος για την προμήθεια αναλωσίμων-ανταλλακτικών για εκτύπωση μέχρι 200.000 σελίδων Α4, 971,00€/εκτυπωτή.

 ACTIVE COMPUTER SYSTEMS LTD
Ομάδα Δ είδος 4 (Σαρωτής Epson) έναντι συνολικού τιμήματος 32.025 €.


2. Τη ματαίωση και την επαναπροκήρυξη του παρακάτω εξοπλισμού του διαγωνισμού 52414072/06.02.2015 ως εξής:

 Ομάδα Δ είδος 2 (Έγχρωμος Εκτυπωτής OKI) έναντι συνολικού τιμήματος 139.120 €.

 Ομάδα Δ είδος 3 (Πολυμηχάνημα Samsung) έναντι συνολικού τιμήματος 25.020 €. 
                                                           ------------------------------------
Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ