Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 14/4.8.2015

Σ.Δ. 14/4.8.2015


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 14ης/4.8.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα:
Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-621322/23.10.2013 για την προμήθεια ρουλμάν διαφόρων τύπων για τις ανάγκες των Ορυχείων των Λιγνιτικών Κέντρων Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) και Μεγαλόπολης (ΛΚΜ).
- Ματαίωση της προμήθειας ειδών του πιο πάνω Διαγωνισμού.
- Επικύρωση αποτελεσμάτων και ανάθεση της προμήθειας των υπολοίπων ειδών του εν λόγω Διαγωνισμού. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠ-621322/23.10.2013, για την προμήθεια ρουλμάν διαφόρων τύπων για τις ανάγκες των Ορυχείων των Λιγνιτικών Κέντρων Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) και Μεγαλόπολης (ΛΚΜ), ως εξής:

● τη ματαίωση μέρους της προμήθειας των ειδών του Διαγωνισμού, συνολικής προϋπολογισμένης αξίας 1.066.599,55 Ευρώ, λόγω μη ύπαρξης προσφορών για τα είδη αυτά και

● την ανάθεση των υπόλοιπων ειδών του, συνολικής αξίας 1.877.623,27 Ευρώ, στους τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες Οίκους «TIMKEN EUROPE» και «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α.Ε.Β.Ε.». 


Θέμα: Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. Ζ100 1100001450/11.2.2015 για την προμήθεια γαλακτώματος (μη εκρηγνυόμενου μητρικού διαλύματος) για κάλυψη αναγκών της ΔΕΛΚΔΜ/Κ.ΟΝΠ για χρονικό διάστημα 18 μηνών.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του εν λόγω Διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας γαλακτώματος (μη εκρηγνυόμενου μητρικού διαλύματος) στην τυπικά και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «EXTRACO S.A.» με συνολικό τίμημα 726.000,00 Ευρώ. 
 
 
Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-904256 για την προμήθεια Ασβεστολίθου στους ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α΄ και Β΄
- Ματαίωση και επανάληψη του εν λόγω Διαγωνισμού. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη ματαίωση του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠΠ-904256/14.5.2015 για την προμήθεια Ασβεστολίθου στη Μονάδα ΙΙΙ του ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α’ και στη Μονάδας IV του ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β’, λόγω μη ικανοποιητικού οικονομικού αποτελέσματος και την επανάληψη αυτού σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
 
 
Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΥΠΠ-9042301/6.10.2014 με τον Οίκο «ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ», για προμήθεια Ασβεστόλιθου στους ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α’ & Β’.
- Παράταση της διάρκειας ισχύος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την παράταση του συνολικού συμβατικού χρόνου διάρκειας ισχύος της Σύμβασης με αριθ. ΔΥΠΠ-9042301/6.10.2014, με τον οίκο «ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για επιπλέον 3,5 μήνες, ήτοι μέχρι 15.10.2015, με την έκδοση σχετικού Συμπληρώματος. 
 


                                                 -------------------------------------- 
Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ