Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 14/23.07.2013

Σ.Δ. 14/23.07.2013


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 14ης/23.7.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΘέμα : Αποτελέσματα Πιλοτικής Δοκιμής Ξηρής Αποθείωσης, στη Μονάδα ΙΙΙ ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης αποφάσισε, την παράταση του χρόνου υλοποίησης της υπάρχουσας Σύμβασης Πιλοτικής Δοκιμής Ξηρής Αποθείωσης στη Μονάδα ΙΙΙ του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, για τις δοκιμές των συμπληρωματικών τεχνικών που υλοποιήθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, και την επέκταση του αντικειμένου της, για μεγάλης Κλίμακας, έως το τέλος Μαρτίου 2014, Εφαρμογή της Πιλοτικής Δοκιμής, με πλήρως ανεπτυγμένη την εγκατάσταση (Έγχυση πολλαπλών σημείων) και έγχυση πρόσθετων (πλην του βασικού) ροφητικών υλικών στις συμπληρωματικές θέσεις έγχυσης της εγκατάστασης, με βάση τα τελικά συμπεράσματα της Πιλοτικής Δοκιμής. 


Θέμα : Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΟΡ – 200206/23.11.2012, για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών ειδικών οχημάτων UNIMOG κατασκευής του Οίκου DAIMLER AG.
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης αποφάσισε, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠΟΡ-200206/23.11.2012 και την ανάθεση της προμήθειας γνήσιων ανταλλακτικών ειδικών οχημάτων UNIMOG κατασκευής του Οίκου DAIMLER AG, μέσω υπογραφής Συμφωνίας Πλαίσιο 18μηνης Διάρκειας, μέγιστης συνολικής αξίας 2.500.000 Ευρώ, στον Οίκο MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε., που η προσφορά του κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή. 

                                                    -------------------------------------
Θέμα: Ανοικτός Διεθνής Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΟΡ – 202106/16.1.2012, για την προμήθεια πλαστικών αποξεστών ιμάντων Τ/Δ υψηλής αντοχής σε φθορά σε φύλλα από ελαστομερή πολυουρεθάνη.
- Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και Επανάληψή του με νέες επικαιροποιημένες ποσότητες και με νέες τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης αποφάσισε τη ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού για την προμήθεια πλαστικών αποξεστών ιμάντων Τ/Δ υψηλής αντοχής σε φθορά σε φύλλα από ελαστομερή πολυουρεθάνη, προϋπολογισμένης αξίας 4.185.000 Ευρώ, λόγω μεταβολής των αναγκών του ΛΚΔΜ, και την προκήρυξη νέου Διαγωνισμού με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, με επικαιροποιημένες ποσότητες και τροποποιημένες Τεχνικές Προδιαγραφές για τη διευκόλυνση της αύξησης της συμμετοχής των διαγωνιζομένων Οίκων και τη διασφάλιση της ποιότητας των αιτουμένων υλικών.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. 2013.301/ΛΚΔΜ για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας: «Μεταφορά 1,2 Χ 106 τον. Λιγνίτη στο Ορυχείο Καρδιάς και 0,938 Χ 106 τον. Λιγνίτη στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου, για το έτος 2013».
- Έγκριση ανάθεσης της πιο πάνω παροχής υπηρεσίας.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την πιο πάνω ανάθεση.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 2012.007/ΛΚΔΜ, που αφορά την «Εκσκαφή αρχαιολογικής διερεύνησης 45.000 m3 στ. αγόνων υλικών με μηχανικά μέσα και χειρονακτικά, σε περιοχή σωστικής ανασκαφής στο Ορυχείο Πεδίου Αμυνταίου, μεταφορά και απόθεση των υλικών, σύμφωνα με τις οδηγίες των Προϊσταμένων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Στο χώρο των ανασκαφών, θα καλυφθεί έκταση 9 στρεμμάτων περίπου με συστήματα φουσκωτών θόλων με δυνατότητα διαδοχικής μετακίνησης, τύπου frame tent, για την προστασία των εργαζομένων και των χώρων ανασκαφών από τις καιρικές συνθήκες».
- Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του πιο πάνω Έργου κατά 38 ημέρες.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε, σύμφωνα με το ΣΟΔΙΔ ΙΙ/ έκδοση 3 α.α. 35.2, τον ΚΕΠΥ α.α. 11.4.1 και το άρθρο 5, παράγραφος 9 του Συμφωνητικού της Σύμβασης 2012.007/ΛΚΔΜ, τη χρονική παράταση του ως άνω Έργου κατά 38 ημέρες.
----------------------------------------------------------ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.