Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 12/18.06.2013

Σ.Δ. 12/18.06.2013


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 12ης/18.6.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα :
Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΚΠΜ – 611301/8.3.2013 για την προμήθεια 60.000 ΜΤ λιγνίτη Υψηλής Θερμογόνου Δύναμης για την κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ Μελίτης και Καρδιάς.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης προέβη στην επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΚΠΜ – 611301/8.3.2013 και στην ανάθεση της προμήθειας συνολικής ποσότητας 60.000 ΜΤ λιγνίτη υψηλής θερμογόνου δύναμης για την κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ Μελίτης και Καρδιάς στον πρώτο τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο «ΑΛΦΑ ΔΙ.ΚΕ.ΒΕ. Α.Ε.». 


Θέμα : Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ – 904217/21.3.2013 για την προμήθεια Καυστικού Νατρίου στους ΑΗΣ Βορείου και Νοτίου Συστήματος.
Επικύρωση αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης επικύρωσε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠΠ – 904217/21.3.2013 και ανέθεσε την προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 2.044,5 ΜΤ Καυστικού Νατρίου, στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ», για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ Μελίτης, Αγ. Δημητρίου, Αμυνταίου – Φιλώτα, Καρδιάς, Κομοτηνής, Πτολεμαΐδας, Μεγαλόπολής Α’, Μεγαλόπολης Β’, Αγ. Γεωργίου, Κερατέας – Λαυρίου, Αλιβερίου, Λινοπεραμάτων και Χανίων για τη χρονική περίοδο από 1.4.2013 έως 31.3.2014, αντί συνολικής ενδεικτικής αξίας 915.919,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με τους όρους του υπόψη Διαγωνισμού. 


Θέμα : Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. 5326308/2012 για την ανάθεση εκτέλεσης του Έργου: «Διακίνηση 2,08 Χ 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από τη βυθισμένη περιοχή Τ/Δ 6 του Ορυχείου Αμυνταίου».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την ανάθεση του Έργου: «Διακίνηση 2,08 Χ 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από τη βυθισμένη περιοχή Τ/Δ 6 του Ορυχείου Αμυνταίου» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια Εταιρεία «ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5326308/2012, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 1.622.710 Ευρώ. 


Θέμα : Συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. στην υποβολή πρότασης για ένταξη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+ του ερευνητικού έργου: «Design, operation and assessment of a greenhouse pilot plant based on biomass heating fuel – BIOGREEN».

Η Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να συμμετάσχει, σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Πορτογαλία, στην υποβολή πρότασης, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Life+, για την διεξαγωγή έργου που θα ερευνά την οικονομοτεχνική σκοπιμότητα της λειτουργίας ενός θερμοκηπίου που θα θερμαίνεται με βιομάζα προερχόμενη από τις αποκατεστημένες εκτάσεις των λιγνιτορυχείων του λεκανοπεδίου Πτολεμαϊδας.
Η διάρκεια του Έργου θα είναι τέσσερα (4) χρόνια και ο προϋπολογισμός του για τη ΔΕΗ Α.Ε. θα ανέλθει σε 600.000 Ευρώ, με ποσοστό χρηματοδότησης από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 50%.


Θέμα: Έγκριση ανάθεσης, μετά από διαδικασία πρόσκλησης περιορισμένου αριθμού εργολάβων χωρίς προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, του Έργου της Διακήρυξης με αριθ. 2013.015/ΛΚΔΜ: «Εκσκαφή αρχαιολογικής διερεύνησης 45.000 m3 στ. αγόνων υλικών με μηχανικά μέσα και χειρονακτικά, σε περιοχές σωστικών ανασκαφών στο Ορυχείο Πεδίου Αμυνταίου, μεταφορά και απόθεση των υλικών, σύμφωνα με τις οδηγίες των Προϊσταμένων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Στο χώρο των ανασκαφών, θα καλυφθεί έκταση 5,7 στρεμμάτων περίπου με στέγαστρα τύπου frame tent με δυνατότητα διαδοχικής μετακίνησης, για την προστασία των εργαζομένων και των χώρων ανασκαφών από τις καιρικές συνθήκες».

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την ανάθεση του παραπάνω Έργου στην Εταιρεία «ΑΚΜΗ ΑΤΕ», έναντι συνολικού τιμήματος 3.972.600 Ευρώ. 

                                            --------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.