Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 12/09.06.2016

Σ.Δ. 12/09.06.2016


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 12ης/9.6.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα:
Αγορά μηχανήματος εκλεκτικής εξόρυξης λιγνιτικών κοιτασμάτων λεπτών ενστρώσεων τύπου Surface Miner 2500SM του Οίκου Wirtgen.
- Τροποποίηση της με αριθ. 103/29.9.2015 Απόφασης του Συμβουλίου Διεύθυνσης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη σύναψη σύμβασης αγοράς μηχανήματος εκλεκτικής εξόρυξης λιγνιτικών κοιτασμάτων λεπτών ενστρώσεων τύπου Surface Miner 2500SM του Οίκου Wirtgen.
Για την αξία της αγοράς του μηχανήματος ορίζεται σαν τιμή, αυτή που καθορίστηκε με την απόφαση 103/29.9.2015 του Σ.Δ. ήτοι 2.500.000 Ευρώ.
Η πληρωμή του μηχανήματος θα διενεργηθεί σε τρεις δόσεις άτοκα, 800.000 Ευρώ εντός ενός μήνα από την τιμολόγηση του μηχανήματος, 800.000 Ευρώ την 31.12.2016 και 900.000 Ευρώ την 31.7.2017.
Η πληρωμή του ΦΠΑ θα γίνει σε ένα μήνα από την τιμολόγηση του μηχανήματος.
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης εξουσιοδότησε το Διευθυντή της ΔΕ-ΛΚΔΜ και εν απουσία του τον αναπληρωτή του όπως υπογράψει τη σχετική Σύμβαση με την εταιρεία «HELMA A.E.» σαν αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Οίκου Wirtgen.
                                                      ---------------------------------------


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.