Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 13/28.06.2016

Σ.Δ. 13/28.06.2016


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 13ης/28.6.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΘέμα: Διαγωνιστική διαδικασία για τη μεταφορά ποσότητας 30.000 χιλιόλιτρων ντίζελ κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2016 στους νησιωτικούς σταθμούς της ΔΕΗ Α.Ε. με σύμβαση μεταφοράς τύπου «Contract of Affreightment».

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση στην εταιρία «Med Sea Tankers» της σύμβασης μεταφοράς τύπου «Contract of Affreightment» για τη μεταφορά ποσότητας 30.000 χιλιόλιτρων ντίζελ κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2016 στους νησιωτικούς σταθμούς της Επιχείρησης.

Θέμα: Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. 2016.314/ΛΚΔΜ για την Παροχή Υπηρεσίας: «Συγκολλήσεις ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ)».
- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσίας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ως άνω ανάθεση του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Διακήρυξη 2016.314/ΛΚΔΜ).

Θέμα: Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. 2016.005/ΛΚΔΜ για την Παροχή Υπηρεσίας: «Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση – διάστρωση 0,77 x 106 tn. λιγνίτη από την Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα στην Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης και 1 x 106 tn. λιγνίτη από την Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα στην Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ Καρδιάς».
- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσίας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας: «Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση – διάστρωση 0,77 x 106 tn. λιγνίτη από την Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα στην Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης και 1 x 106 tn. λιγνίτη από την Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα στην Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ Καρδιάς» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΙΜΕ» με τους όρους της Σύμβασης 2016.005/ΛΚΔΜ, έναντι συνολικού εργολαβικού ανταλλάγματος 4.825.520,00 Ευρώ.

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-904270/20.04.2016 για την προμήθεια υδρασβέστου σε σκόνη στους ΑΗΣ Βορείου Συστήματος της Επιχείρησης.
- Ματαίωση και επανάληψη του ως άνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού ΔΥΠΠ-904270 για την προμήθεια ενδεικτικής ποσότητας 19.960 ΜΤ Υδρασβέστου σε σκόνη, ιδανικής περιεκτικότητας (100%) σε υδροξείδιο του ασβεστίου, που θα κάλυπτε τις ανάγκες των ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΦΙΛΩΤΑ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και ΜΕΛΙΤΗΣ για (2) χρόνια, αρχής γενομένης από την πρώτη τμηματική παράδοση, λόγω μη ικανοποιητικού οικονομικού αποτελέσματος και την επανάληψη αυτού σε σύντομο χρονικό διάστημα με τροποποίηση όρων της Διακήρυξης προς την κατεύθυνση της αύξησης της συμμετοχής και διεύρυνσης του ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη και την αλλαγή των αιτούμενων ποσοτήτων του υλικού και την εξ αυτής προκύπτουσα διαφοροποίηση της προϋπολογισμένης αξίας, λόγω μεταβολής της εκμεταλλευσιμότητας των ΑΗΣ.

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-601505/18.11.2015 για την προμήθεια σιδηροτροχιών τύπου 49Ε1 και 60Ε1.
- Επικύρωση αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση του 70% του αντικειμένου της προμήθειας του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠ-601505/18.11.2015, στον τεχνικά αποδεκτό Οίκο «OFICOM EUROSTEEL PRODUCTS» με συνολικό τίμημα ανάθεσης 686.834,40 Ευρώ για παράδοση των υλικών ελεύθερα στην αποθήκη 1100 της ΔΕΗ Α.Ε. στο ΛΚΔΜ.


                                                              ---------------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.