Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 15/02.08.2016

Σ.Δ. 15/02.08.2016


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 15ης/2.8.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1310576 για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση πυριμάχων – θερμομονωτικών υλικών».
- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠΠ-1310576 και την ανάθεση στο μειοδότη οίκο «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» του Έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση πυριμάχων – θερμομονωτικών υλικών», έναντι συνολικού τιμήματος 3.205.649,82 Ευρώ και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠΠ-1310576.

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΥΗΠ/ΜΥΜ-1 (1247402) με την εταιρεία «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «Μετατόπιση Τμήματος Αγωγού Μεταφοράς Νερού. Προμήθεια, Εγκατάσταση και Δοκιμές Αγωγού Μεταφοράς Νερού και Συναφή Έργα».
- Παράταση της Συμβατικής Προθεσμίας Περάτωσης του ως άνω Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη χορήγηση παράτασης, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, της αρχικής συμβατικής προθεσμίας πέρατος των εργασιών της Σύμβασης ΔΥΗΠ/ΜΥΜ-1 (1247402) (22.06.2015), κατά 3 μήνες και 17 ημέρες, ήτοι έως 09.10.2015.

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 2015.031/ΛΚΔΜ με την εταιρεία «ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 5,1 x 106 m3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή του πάρκου του Βιομηχανικού Συγκροτήματος και της Βυθισμένης περιοχής του Ορυχείου Μαυροπηγής».
- Απομείωση συμβατικών ρυθμών και χρονική παράταση του ως άνω Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την απομείωση των μηνιαίων συμβατικών ρυθμών κατά 40% και την χρονική παράταση του Έργου κατά διακόσιες οκτώ (208) ημέρες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με νέα ημερομηνία πέρατος την 25.09.2017.

                                                                                        -----------------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.