Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 1/16.01.2015

Σ.Δ. 1/16.01.2015


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 1ης/ 16.1.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
Θέμα:
Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-903343 για την προμήθεια στοιχείων προθερμαντών αέρα με καυσαέρια για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, Καρδιάς και Μεγαλόπολης Α’ .
- Επικύρωση αποτελεσμάτων του υπόψη Διαγωνισμού και ανάθεση της προμήθειας των ειδών για τους ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου και Καρδιάς.
- Μερική ματαίωση του υπόψη Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών για τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε:
- Την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠΠ-903343 και την ανάθεση της προμήθειας των υλικών των ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου και Καρδιάς, στον πρώτο μειοδότη Οίκο «ΣΤΑΛΚΟ ΑΒΕ», έναντι συνολικού τιμήματος 1.221.000,00 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α..

- Τη ματαίωση μέρους του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠΠ-903343 για τα είδη του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’ και την επαναπροκήρυξη του. 
 
 
Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 2012.007/ΛΚΔΜ με την εταιρεία «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή αρχαιολογικής διερεύνησης 45.000 m3 στ. αγόνων υλικών με μηχανικά μέσα και χειρονακτικά, σε περιοχή σωστικής ανασκαφής στο Ορυχείο Πεδίου Αμυνταίου, μεταφορά και απόθεση των υλικών, σύμφωνα με τις οδηγίες των Προϊσταμένων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Στο χώρο των ανασκαφών, θα καλυφθεί έκταση 9 στρεμμάτων περίπου με συστήματα φουσκωτών θόλων με δυνατότητα διαδοχικής μετακίνησης, τύπου frame tent, για την προστασία των εργαζομένων και των χώρων ανασκαφών από τις καιρικές συνθήκες».
- Αίτημα της αναδόχου εταιρείας για Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού. 
 
 Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. δεν αποδέχτηκε το αίτημα του Αναδόχου του υπόψη έργου για Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού της Σύμβασης με αριθ. 2012.007/ΛΚΔΜ. 
 
 

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 5316306/2011 με την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 27,0 Χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένου και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή των Βορειοδυτικών Πρανών και της Βυθισμένης του Ορυχείου Μαυροπηγής».
- Απομείωση του συμβατικού προϋπολογισμού του Έργου της εν λόγω Σύμβασης. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την απομείωση του συμβατικού προϋπολογισμού του Έργου της Σύμβασης 5316306/2011: «Διακίνηση 27,0 Χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένου και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή των Βορειοδυτικών Πρανών και της Βυθισμένης του Ορυχείου Μαυροπηγής» με ανάδοχο την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ», κατά ποσοστό 16,05%, ήτοι κατά 3.920.083,82 Ευρώ. Με την απομείωση αυτή ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο του Έργου. 
 
 


                                                   ------------------------------------------ 

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ