Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 1/12.01.2016

Σ.Δ. 1/12.01.2016


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 1ης/12.1.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα:
Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-600410/13.1.2015 για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών ειδικών οχημάτων UNIMOG κατασκευής του Οίκου DAIMLER AG.
- Επικύρωση του αποτελέσματος του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού ΔΥΠ-600410/13.1.2015 και την ανάθεση της προμήθειας γνήσιων ανταλλακτικών ειδικών οχημάτων UNIMOG κατασκευής του Οίκου DAIMLER AG, μέσω υπογραφής Συμφωνίας Πλαίσιο 3ετούς Διάρκειας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 3.900.000,00 Ευρώ, στον Οίκο «MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.», που η προσφορά του κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή.


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-602404/10.11.2014, για την προμήθεια πεδίλων ερπυστριών των κυρίων μηχανημάτων των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.
- Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ματαίωση του Διαγωνισμού ΔΥΠ-602404/10.11.2014, συνολικής προϋπολογισμένης αξίας 1.147.663,81 Ευρώ, για την προμήθεια πεδίλων ερπυστριών των κυρίων μηχανημάτων των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, λόγω ανεπαρκούς ανταγωνισμού και μη ικανοποιητικού οικονομικού αποτελέσματος και την επανάληψή του με επικαιροποιημένα αιτούμενα είδη και ποσότητες.


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-602307/10.3.2014 για την προμήθεια πλαστικών αποξεστών ιμάντων Τ/Δ υψηλής αντοχής σε φθορά σε φύλλα από ελαστομερή πολυουρεθάνη, για την κάλυψη των αναγκών του ΛΚΔΜ.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΥΠ-602307/10.3.2014, για την προμήθεια πλαστικών αποξεστών ιμάντων Τ/Δ υψηλής αντοχής σε φθορά για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και την ανάθεση των ειδών του, συνολικής αξίας 590.700,00, στους τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες Οίκους «ΓΚΑΛΕΚΟΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ» και «KILADA ENTERPRISES IMPORTS & EXPORTS LTD».


Θέμα: Διαδικασία χωρίς Προηγούμενη Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση της Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης των Αδειών Χρήσης ORACLE.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την υπογραφή Σύμβασης με την εταιρεία «ORACLE ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ» για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη Αδειών Χρήσης ORACLE, διότι είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του υφιστάμενου SAP-ERP της ΔΕΗ, αλλά και των διαφόρων κεντρικών εφαρμογών εκτός ERP, καθώς και του επερχόμενου Πληροφορικού Συστήματος ΕΤΡΜ της ΔΔΕ, για χρονικό διάστημα δύο ετών από 16.11.2015 έως 15.11.2017, έναντι συνολικού διετούς τιμήματος ύψους 665.180,06 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
                                             -----------------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.