Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 1/07.01.2013

Σ.Δ. 1/07.01.2013


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 1ης/7.1.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα:
Xρηματοδότηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. της έναρξης ανασκαφικής έρευνας στο πεδίο Λακκιάς του Ορυχείου Αμυνταίου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε τη διάθεση του ποσού των 123.200 Ευρώ για την έναρξη των ανασκαφικών εργασιών στο πεδίο Λακκιάς του Ορυχείου Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας. Οι ανασκαφικές εργασίες αφορούν τη συστηματική επιφανειακή έρευνα της υπό εξόρυξη ζώνης του λιγνιτικού πεδίου, ξεκινώντας από την περιοχή της προβλεπόμενης αρχικής αποχωμάτωσης και συνεχίζοντας στο σύνολο της έκτασης του πεδίου, συμπεριλαμβανόμενης περιμετρικής ζώνης ασφαλείας πλάτους 100 μ. 


Θέμα: Δημόσιος μειοδοτικός Διαγωνισμός αριθ. 2012.122/ΛΚΔΜ για την ανάθεση του Έργου: «Συντηρήσεις, επισκευές, βελτιώσεις ταινιοδρόμων Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς, στα πλαίσια των προγραμματισμένων εβδομαδιαίων και ημερήσιων συντηρήσεων του Ορυχείου».
Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης αποφάσισε τη ματαίωση του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου: «Συντηρήσεις, επισκευές, βελτιώσεις ταινιοδρόμων Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς στα πλαίσια των προγραμματισμένων εβδομαδιαίων και ημερήσιων συντηρήσεων του Ορυχείου» - Διακήρυξη αριθ. 2012.122/ΛΚΔΜ.


Θέμα: Δημόσιος μειοδοτικός Διαγωνισμός αριθ. 2012.130/ΛΚΔΜ για την ανάθεση του Έργου: «Συντηρήσεις, επισκευές, βελτιώσεις εκσκαφέων και αποθετών Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς, στα πλαίσια των προγραμματισμένων εβδομαδιαίων και ημερήσιων συντηρήσεων του Ορυχείου».
Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης αποφάσισε τη ματαίωση του δημόσιου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου: «Συντηρήσεις, επισκευές, βελτιώσεις εκσκαφέων και αποθετών Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς στα πλαίσια των προγραμματισμένων εβδομαδιαίων και ημερήσιων συντηρήσεων του Ορυχείου» - Διακήρυξη αριθ. 2012.130/ΛΚΔΜ.


Θέμα: ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ. Ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ελέγχων και των εργασιών συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού της σύμβασης αριθ. ILH-3 (ΥΗΕ & ΜΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ) για την περίοδο από 1.12.2012 έως 30.11.2013, με τους ίδιους όρους της σύμβασης αριθ. 1224004, σε εφαρμογή σχετικής πρόβλεψης του άρθρου 5 της σύμβασης αυτής.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την ανάθεση στην εταιρεία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) των εργασιών ελέγχων και συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού του ΥΗΕ Ιλαρίωνα και του ΜΥΗΕ Ιλαρίωνα που εγκαταστάθηκε στα πλαίσια της Σύμβασης αριθ. ILH-3, για το διάστημα από 1.12.2012 έως 30.11.2013, έναντι συνολικού τιμήματος 630.000 Ευρώ, μη αναθεωρούμενου. Το τίμημα θα καταβληθεί τμηματικά μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του καθενός εκ των τεσσάρων (4) τριμηνιαίων κύκλων ελέγχων και συντήρησης, προγραμματισμένων να ολοκληρωθούν εντός των μηνών Φεβρουαρίου, Μαϊου, Αυγούστου και Νοεμβρίου 2013, αντίστοιχα.

Επίσης εξουσιοδότησε το Διευθυντή της ΔΥΗΠ όπως υπογράψει το σχετικό Συμφωνητικό.


Θέμα: Έργο της επικαιροποίησης της μελέτης του Οίκου Booz & Company GmbH.
Ανάθεση του πιο πάνω Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την ανάθεση στον Οίκο Booz & Company GmbH του έργου της επικαιροποίησης της από 2007 μελέτης του.
                                             -----------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.