Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Δ.23.11.09

Σ.Δ.Δ.23.11.09


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ 23.11.2009Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΚΠΜ 29011/09.09.09 για την εκποίηση διαφόρων άχρηστων Μ/Σ ισχύος παντός τύπου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΚΠΜ 29011/09.09.09, για την εκποίηση διαφόρων άχρηστων Μ/Σ ισχύος παντός τύπου και την ανάθεση της εκποίησης και των 5 ειδών του διαγωνισμού συνολικού βάρους 1.054.601 Kgr στην πλειοδότρια εταιρεία Κ. ΧΑΡΔΑΛΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος € 1.060.928,61.


Θέμα: Έργο "Γ.Μ. 150 KV ΑΜΦΙΠΟΛΗ - ΣΤΑΓΕΙΡΑ". Αύξηση ταμειακού κόστους του πιο πάνω Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την προσαύξηση του αρχικού ταμειακού κόστους κατά 690.000 € για την ολοκλήρωση της Γ.Μ. 150 kV ΑΜΦΙΠΟΛΗ -ΣΤΑΓΕΙΡΑ.


Θέμα: Διαγωνισμός 406801/21.10.2008 για την προμήθεια Αυτεπαγωγών 400 KV, ισχύος 30, 50, 60 MVAR.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων αποφάσισε να αναθέσει, στο μειοδότη οίκο BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED Ινδίας, την προμήθεια τριών (3) Αυτεπαγωγών 400 KV, 30 και 50 MVAR, έναντι συνολικού τιμήματος 1.718.000,00 ΕΥΡΩ και να ακυρώσει την προμήθεια δύο (2) επιπλέον Αυτεπαγωγών που προέβλεπε ο διαγωνισμός λόγω καθυστέρησης στην εξέλιξη των έργων.
Οι εν λόγω τρεις (3) Αυτεπαγωγές αφορούν τη σύνδεση του νέου σταθμού Αλιβερίου με το Σύστημα και τη σύνδεση του ΚΥΤ Ρούφ με τα ΚΥΤ Κουμουνδούρου και Αχαρνών. Στο διαγωνισμό είχαν λάβει μέρος ένας ακόμη Ινδικός οίκος (CROMPTON GREAVES), ένας Κορεατικός οίκος (DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION) και ένας Ιταλικός οίκος (TAMINI TRANFORMATORI).

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ