Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Δ.21.12.09

Σ.Δ.Δ.21.12.09


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 27/21.12.2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝΘέμα: Διαγωνισμός αριθ. 509804/27.1.2009 για την προμήθεια Μονοφασικών Ρυθμιστών Τάσης.
- Κρίση ενστάσεων.
- Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ματαίωση του Διαγωνισμού με αριθ. 509804/27.1.09, μετά από προκήρυξή του με ανοικτή διαδικασία, λόγω μικρής συμμετοχής και μη ικανοποιητικού αποτελέσματος και την άμεση προκήρυξη νέου Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, με αναθεωρημένη Τεχνική Προδιαγραφή.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 408814/26.2.2009 για την προμήθεια Τριπολικών Διακοπτών 24 KV. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων της ΔΕΗ Α.Ε. αποφάσισε να αναθέσει στο μειοδότη οίκο ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ Ελλάδας, την προμήθεια 90 τεμ. Τριπολικών Διακοπτών 24KV, έναντι συνολικού τιμήματος 919.440,00 ΕΥΡΩ
Το σύνολο των Διακοπτών θα χρησιμοποιηθεί για αντικατάσταση διακοπτών αναχωρήσεων ΜΤ σε υπαίθριους Υ/Σ Υ.Τ/ΜΤ λόγω παλαιότητας, καθώς και σε νέα έργα Μ/Τ της ΔΝΕΜ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος της Διανομής.

Στο διαγωνισμό είχαν λάβει μέρος ακόμη:
- ένας ελληνικός οίκος (ΑΒΒ ΑΕ)
- ένας κυπριακός οίκος (T&D POWER SYSTEMS TECHNOLOGY LTD)
- ένας ιταλικός οίκος (SCHNEIDER ELECTRIC SpA)

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ