Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Δ.09.11.09

Σ.Δ.Δ.09.11.09


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ 9.11.2009

Αριθμός Απόφασης: 93

ΘΕΜΑ : Διαγωνισμός 509902/24.07.09 για την προμήθεια 60 Περιφερειακών Μονάδων Ελέγχου (ΠΜΕ με τοπικό σύστημα ελέγχου) για Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την ματαίωση του Διαγωνισμού 509902/24.07.09 για την προμήθεια 60 Περιφερειακών Μονάδων Ελέγχου (ΠΜΕ με τοπικό σύστημα ελέγχου) για Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ, διότι το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού κρίθηκε μη ικανοποιητικό, καθόσον δεν καλύπτονταν με βέλτιστο τρόπο οι ανάγκες της Επιχείρησης.


Αριθμός Απόφασης: 94

Θέμα : Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε ταράτσες κτιρίων ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε.


Περίληψη : Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την εκμίσθωση χώρων σε ταράτσες δέκα (10) κτιρίων ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε., στην εταιρεία "ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.", για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ