Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 21.12.09

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 21.12.09


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 33/21.12.2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΘέμα: Διαγωνισμός αριθ. 2009.303/ΛΚΔΜ/2.4.2009 για τη μίσθωση Τουριστικών Λεωφορείων για τη μεταφορά προσωπικού ημέρας-βάρδιας του ΛΚΔΜ από την ευρύτερη περιοχή ΚΟΖΑΝΗΣ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ στο ΛΚΔΜ και αντίστροφα.
Μερική ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ως άνω μερική ματαίωση του Διαγωνισμού όσον αφορά δώδεκα (12) από τα δεκαοκτώ (18) δρομολόγια της Διακήρυξης 2009.303/ΛΚΔΜ, προϋπολογισθείσας αξίας 847.357,20€.Θέμα: Πρόσκτηση, μέσω προσύμφωνων αγοράς, έκτασης 580 στρεμ. στην κτηματική περιοχή Δ.Δ. Κλειδιού του Δήμου Αμυνταίου και καταβολή ποσού που αφορά στο τίμημα αποζημίωσης ιδιοκτητών για δύο καλλιεργητικές περιόδους.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων αποφάσισε την έγκριση δαπάνης 261.000€ για την πρόσκτηση έκτασης 580 στρεμμάτων στη κτηματική περιοχή Δ.Δ. Κλειδιού του Δήμου Αμυνταίου, καθώς και την καταβολή του ποσού 104.400€ ως αποζημίωση των ιδιοκτητών για δύο καλλιεργητικές περιόδους.

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ