Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 16.11.09

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 16.11.09ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 16.11.2009


Θέμα: Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων για τους εργαζόμενους στις μονάδες
Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων και προμήθεια προωθητικών κουπονιών για τα παιδιά τους με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2009 - 2010

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων της Επιχείρησης ενέκρινε την οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων (Δεκέμβριος 2009 - Ιανουάριος 2010), για τους εργαζόμενους στις Ανταγωνιστικές και Επιτελικές Δραστηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε. (17.170 περίπου) και την προμήθεια κουπονιών δώρων για τα παιδιά τους πανελλαδικά (6.350 περίπου), καθώς και για τα παιδιά των συνταξιούχων (520 περίπου) με προϋπολογισμό δαπάνης ύψους μέχρι 345.000 € πλέον ΦΠΑ.

Θέμα: Έγκριση Έργου κατασκευής κτιρίου Καταστήματος Πωλήσεων Χαλανδρίου, της Διεύθυνσης Πωλήσεων, προϋπολογισμού 1,0 εκ. Ευρώ.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων της Επιχείρησης ενέκρινε το Έργο κατασκευής κτιρίου, για τη στέγαση του Καταστήματος Πωλήσεων της ΔΠΩΛ στο ιδιόκτητο οικόπεδο επί των οδών Α. Παπανδρέου και Ομήρου, στο Χαλάνδρι, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1,0 εκ. Ευρώ.

Θέμα : Αναμίσθωση χώρων του ακινήτου επί των οδών Γρ. Λαμπράκη & Ταινάρου στον Άγ. Δημήτριο, του ακινήτου επί των οδών Θύσσου 1 & Ορφανίδου 57 και απευθείας μίσθωση ισογείου καταστήματος του ακινήτου επί της οδού Θύσσου 3, στα Άνω Πατήσια.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων της Επιχείρησης ενέκρινε την αναμίσθωση χώρων στο ακίνητο επί των οδών Γρ. Λαμπράκη & Ταινάρου στον Άγ. Δημήτριο και του ακινήτου επί των οδών Θύσσου 1 & Ορφανίδου 57 στα Κ. Πατήσια, καθώς και την απευθείας μίσθωση του όμορου στο τελευταίο ισογείου καταστήματος.

Θέμα : Διαγωνισμός με διαπραγματεύσεις για την εκτέλεση του Έργου "Σταθμοί Κίνησης (Κεφαλές) και Σταθμοί Επιστροφής (Ουρές) Ταινιοδρόμων Β=2400mm των Ορυχείων Νοτίου Πεδίου και Αμυνταίου".
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών & Επιτελικών Δραστηριοτήτων της Επιχείρησης ενέκρινε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού με Διαπραγματεύσεις της 9.10.09 για το υπόψη Έργο, έναντι τιμήματος 4.379.999,00€ πλέον ΦΠΑ, στη μειοδότρια Εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ