Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 07.09.09

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 07.09.09


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 22ης/7.9.2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


Αριθμός απόφασης: 147

ΘEMA: Ανάθεση του Έργου: "Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος της ΔΕΗ Α.Ε. για την απόκτηση ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΠΑ και του ΔΕΣΦΑ" στις Τράπεζες BNP Paribas και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (ΕΤΕ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων, αποφάσισε την ανάθεση του Έργου: "Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος της ΔΕΗ Α.Ε. για την απόκτηση ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΠΑ και του ΔΕΣΦΑ" στις Τράπεζες BNP Paribas και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (ΕΤΕ) και την υπογραφή συμβάσεων με τις πιο πάνω Τράπεζες για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που απαιτούνται από της παρούσας απόφασης έως και της λήξης των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Δημοσίου για την άσκηση του δικαιώματος της ΔΕΗ Α.Ε. για την απόκτηση ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΠΑ και του ΔΕΣΦΑ.

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ