Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Δ. 9/17.05.2011

Σ.Δ.Δ. 9/17.05.2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 9/17.5.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Θέμα:  Εξωδικαστικός συμβιβασμός με καταβολή αποζημίωσης ύψους 750.000,00 ευρώ, που αφορά σε δικαστικές υποθέσεις σχετικά με το από 30.4.2004 θανατηφόρο δυστύχημα από ηλεκτροπληξία που υπέστη ο Κουνάλης Ιωάννης του Στυλιανού από διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος στο στύλο 171/84/18/15 της γραμμής Μ.Τ. Ρ 21 του Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ ΗΡ–Ι, στη θέση Καβούσι της περιοχής Ιεράς Μονής Επανωσήφη του Δ.Δ. Χαρακίου του Δήμου Αστερουσίων του Ν. Ηρακλείου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων αποφάσισε την έγκριση εξωδικαστικoύ συμβιβασμού σχετικά με θανατηφόρο δυστύχημα από ηλεκτροπληξία που υπέστη ο Κουνάλης Ιωάννης του Στυλιανού.    
                     

                                 -------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΚΔΕΠ

IPTO 12-7-2016


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ