Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 30/29.12.2010

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 30/29.12.2010


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 30/29.12.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Θέμα: Ρύθμιση εκκρεμοτήτων για μεταφορά λιθάνθρακα.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων αποφάσισε τη ρύθμιση εκκρεμοτήτων για τη μεταφορά 37.382 ΜΤ λιθάνθρακα από τον ΟΛΘ στον ΑΗΣ Καρδιάς καθώς και για τη σύμβαση υπ' αριθ. ΔΥΚΠΜ-6119101

                                .------------------------------------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΚΔΕΠ

IPTO 12-7-2016


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ