Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 6/03.03.2015

Σ.Δ. 6/03.03.2015


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 6ης/3.3.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα:
Οριστικοποίηση τιμών και εξουσιοδότηση οργάνων για την υπογραφή οριστικών συμβολαίων αγοράς στην κτηματική περιοχή Τ.Κ. Πεδινού, Αναργύρων, Ροδώνα και Κλειδιού του Δήμου Αμυνταίου ΠΕ Φλώρινας.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την οριστικοποίηση των τιμών αγοράς των κτηματοτεμαχίων στην κτηματική περιοχή ΤΚ Πεδινού, Αναργύρων, Ροδώνα του Δήμου Αμυνταίου βάσει της υπ’ αριθ. 183/2009 Απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας και την εξουσιοδότηση του Διευθυντή της ΔΜΛΚΔΜ και εν απουσία του της Διευθύντριας του Κλάδου Περιβάλλοντος της ΔΜΛΚΔΜ, για την υπογραφή των οριστικών συμβολαίων αγοράς στην κτηματική περιοχή Τ.Κ. Πεδινού, Αναργύρων, Ροδώνα και Κλειδιού του Δήμου Αμυνταίου.
                                                      -------------------------------------------- 
 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ