Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 29/20.11.2014

Σ.Δ. 29/20.11.2014


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 29ης/ 20.11.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα
: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ – 602304/12.3.2014 για την προμήθεια δύο (2) ειδών Μεταφορικών – Ελαστικών Ιμάντων Ταινιοδρόμων Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων και ανάθεση της προμήθειας των ειδών του εν λόγω Διαγωνισμού.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠ – 602304/12.3.2014 και την ανάθεση της προμήθεια δύο (2) ειδών Μεταφορικών – Ελαστικών Ιμάντων Ταινιοδρόμων Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, συνολικής αξίας 2.613.820,00 Ευρώ, στους τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες Οίκους «SEMPERTRANS BELCHATOW SPOLKA Z.O.O.» και «ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Α.Ε.». 
 
 


                                          ------------------------------------------------ 
 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ