Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 25/25.09.2014

Σ.Δ. 25/25.09.2014


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 25ης/ 25.9.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
Θέμα: Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. 2014.008/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: « Εκσκαφή αρχαιολογικής διερεύνησης 32.000 m3 στ. αγόνων υλικών χειρονακτικά, σε περιοχές σωστικών ανασκαφών του Αρχαιολογικού χώρου Ανάργυροι IXb στο Ορυχείο Πεδίου Αμυνταίου, μεταφορά και απόθεση των υλικών, σύμφωνα με τις οδηγίες των Προϊσταμένων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας».
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του εν λόγω Έργου. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την ανάθεση του παραπάνω έργου στην Εταιρεία «ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ», έναντι συνολικού τιμήματος 3.824.000,0 Ευρώ. 
                                                     -------------------------------------- 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


SAFEDAY-2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ