Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 15/31.07.2013

Σ.Δ. 15/31.07.2013


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 15ης/ 31.7.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα: Κατακύρωση της διαδικασίας επιλογής Αναδόχου με διαπραγματεύσεις, χωρίς προηγούμενη προκήρυξη και ανάθεση της εκτέλεσης του Έργου: «Αποκατάσταση μετά από πυρκαγιά φέρουσας κατασκευής και ταινιοδρόμων ταινιών 10.1 και 10.2 ΑΗΣ Μελίτης».

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την κατακύρωση της διαδικασίας επιλογής Αναδόχου με διαπραγματεύσεις, χωρίς προηγούμενη προκήρυξη και την ανάθεση της εκτέλεσης του Έργου «Αποκατάσταση μετά από πυρκαγιά φέρουσας κατασκευής και ταινιοδρόμων ταινιών 10.1 και 10.2 ΑΗΣ Μελίτης» στη μειοδότρια Εταιρία Solergon Μον. ΕΠΕ, έναντι συνολικού τιμήματος 1.632.000 ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τα συν/μένα τεύχη στην Πρόσκληση υποβολής προσφοράς και την προσφορά της.

                                    -----------------------------------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


SAFEDAY-2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ