Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 11/27.05.2016

Σ.Δ. 11/27.05.2016


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 11ης/27.5.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα:
Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ 52616002 για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) καθαρής ισχύος 20 MW εγκατεστημένων στη Ρόδο, διάρκειας δύο μηνών για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του έτους 2016.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσιών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και την ανάθεση στην εταιρεία «DAMCO ENERGY Α.Ε.» της παροχής υπηρεσιών μίσθωσης φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) καθαρής ισχύος 20 MW εγκατεστημένων στη Ρόδο, έναντι συνολικού τιμήματος 960.200,00 Ευρώ, πλέον 4.000,00 Ευρώ για 20 συνολικά ώρες τυχόν λειτουργίας των Η/Ζ πέραν των 16 ωρών ημερησίως.


           
                                                     ------------------------------------


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


SAFEDAY-2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ