Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 1/08.01.2014

Σ.Δ. 1/08.01.2014


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 1ης/8.1.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΘέμα:
Σύμβαση με αριθ. ΔΜΑΟΡ – 146/521862 με την εταιρεία ΒΕΜΕΚΕΠ ΑΒΕΕ για την εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή – μετασκευή και ανέγερση μηχανολογικού εξοπλισμού ταινιοδρόμων (Α’ Φάση) για το νέο Κόμβο (Τομέα 7) Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».
Παράταση χρόνου πέρατος Έργου – Αποζημίωση Αναδόχου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε τους νέους χρόνους πέρατος του Έργου, καθώς επίσης και την οικονομική αποζημίωση του Αναδόχου, ύψους 161.871,69 Ευρώ για παράταση λειτουργίας του Εργοταξίου του.


Θέμα: Κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Θήρας και Αγαθουπόλεως ως Φωτογραφικό και Κινηματογραφικό Αρχείο και διαμόρφωση του υπαιθρίου χώρου ως Θεματικό Πάρκο» με χρηματοδότηση από κονδύλια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠ Αττική 2007-2013.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την υποβολή πρότασης από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης ως δικαιούχο για την κατασκευή του έργου : «Αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Θήρας και Αγαθουπόλεως ως Φωτογραφικό και Κινηματογραφικό Αρχείο και διαμόρφωση του υπαιθρίου χώρου ως Θεματικό Πάρκο», προϋπολογισμού 1.837.993,26 Ευρώ, με χρηματοδότηση από κονδύλια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠ Αττική 2007-2013.

                                            ---------------------------------------------------
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


SAFEDAY-2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ