Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 16/01.07.2014

Σ.Δ. 16/01.07.2014


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 16ης/ 1.7.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
Θέμα:
Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Σερβίων – Βελβεντού για την εκπόνηση Μελετών για το Έργο: «Μεταφορά νερού από τον Ταμιευτήρα Ιλαρίωνα σε αγροκτήματα της Δ.Ε. Καμβουνίων του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού και λοιπές ενέργειες». 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε, όπως υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Σερβίων – Βελβεντού για την εκπόνηση Μελετών για το Έργο: «Μεταφορά νερού από τον Ταμιευτήρα Ιλαρίωνα σε αγροκτήματα της Δ.Ε. Καμβουνίων του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού και λοιπές ενέργειες».
Η «Συνολική Μελέτη», η οποία αποτελεί το σύνολο των υπόψη Μελετών, θα εκπονηθεί με μέριμνα του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού και η δαπάνη έως του ποσού των 200.000 Ευρώ θα καταβληθεί από τη ΔΕΗ.
Βάσει των αποτελεσμάτων της «Συνολικής Μελέτης» θα αποφασισθεί, κατόπιν διαπραγμάτευσης με τον Δήμο Σερβίων – Βελβεντού, ποια έργα θα κατασκευασθούν από τη ΔΕΗ. 
 
 
Θέμα: Αίτημα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Θήρας για δωρεάν παροχή υλικών για τη μετεγκατάστασή του. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την αποδοχή του αιτήματος του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Θήρας για την δωρεάν παροχή από τη ΔΕΗ Α.Ε. υλικών αξίας 65.386 Ευρώ, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη μετεγκατάστασή του σε νέα θέση.
΄Ορισε το Διευθυντή νησιών να ρυθμίσει τα λοιπά θέματα και τη διαδικασία προμήθειας και παράδοσης των υλικών στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θήρας. 
                                            -----------------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


SAFEDAY-2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ