Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 8/07.04.2015 & Δ.Σ. 9/21.04.2015

Δ.Σ. 8/07.04.2015 & Δ.Σ. 9/21.04.2015


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 8ης/7.4.2015 και 9ης/21.4.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα :
- Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
- Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής :

1. Tην εκλογή ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Παναγιωτάκη Εμμανουήλ (Εκτελεστικό Μέλος).

2. Την εκλογή του κ. Γεωργίου Ανδριώτη (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος), σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο.

3. Τον ορισμό του κ. Σταύρου Γούτσου, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων, Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνων Πόρων, μετά την κοινή συναινέσει, λύση σύμβασης εργασίας της ΔΕΗ Α.Ε. με την κα Ουρ. Αικατερινάρη, τέως Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο, που επόπτευε τις Γενικές Διευθύνσεις, Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνων Πόρων και εξ αυτού του λόγου τον ορισμό του ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..

4. Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε Σώμα, ως εξής :

4.1. Παναγιωτάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 7.4.2018.

4.2. Ανδριώτης Γεώργιος του Αντωνίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2016.

4.3. Αλεξάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 17.12.2015.

4.4. Γούτσος Σταύρος του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2016. 
 
4.5. Θωμόγλου Παύλος του Κοσμά, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 17.12.2015.

4.6. Καραλευθέρης Παντελής του Κυριάκου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 27.5.2016.

4.7. Κορωνιωτάκης Εμμανουήλ του Θρασύβουλου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2016.

4.8. Παπαγεωργίου Χρήστος του Γεωργίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2016.

4.9. Πραμμαντιώτης Παναγιώτης του Αποστόλου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2016.

4.10. Ταυρής Φίλιππος του Νικολάου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2016.

4.11. Φωτόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 27.5.2016. 
 

Θέμα: Κατάργηση των θέσεων, του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου που εποπτεύει τη Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών και τα Ανεξάρτητα ΒΟΚ, Διεύθυνση Στρατηγικής (ΔΣΤΡ) και Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας (ΔΔΕ) και του «Υπεύθυνου των Εταιρικών Σχέσεων με τις Θυγατρικές Εταιρίες Δικτύων» (ΥΕΣΘΕΔ).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο, με σκοπό την αύξηση της ευελιξίας στη λειτουργία της ανώτατης διοικητικής ομάδας της εταιρείας και τη μείωση του σχετιζόμενου διοικητικού κόστους, αποφάσισε την κατάργηση μιας θέσεως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου που εποπτεύει τη Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών και τα Ανεξάρτητα ΒΟΚ, Διεύθυνση Στρατηγικής (ΔΣΤΡ) και Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας (ΔΔΕ) και μιας θέσεως Γενικού Διευθυντή, αυτή του «Υπεύθυνου των Εταιρικών Σχέσεων με τις Θυγατρικές Εταιρίες Δικτύων» (ΥΕΣΘΕΔ). 
 

Θέμα : Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής :

1. Τον ορισμό, ως Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας των κ.κ. :

1.1. Ανδριώτη Γεωργίου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,

1.2. Αλεξάκη Παναγιώτη, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και

1.3. Παπαγεωργίου Χρήστου, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η επικύρωση του ορισμού τους θα γίνει από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015. 
                                                         ---------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.