Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 20/06.10.2015

Δ.Σ. 20/06.10.2015


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 20ης/6.10.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
Θέμα:
Προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.). 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ και του Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α. «Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» για την υλοποίηση του Προγράμματος «Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους στα Ιόνια Νησιά». 
 

Θέμα: Κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΔΕΗ Α.Ε. για τα έτη 2015 και 2016. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη στρατηγική, τα εγκριτικά όρια και τις διαδικασίες μέσω των οποίων θα πραγματοποιηθεί η αγορά δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης της ΔΕΗ για τα έτη 2015 και 2016. 


Θέμα: Διακήρυξη αριθ. ΔΥΠΠ – 1110462/13.12.2012 για την ανάδειξη Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια, Μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση “με το κλειδί στο χέρι” δύο (2) ίδιων Η/Ζ ισχύος 7 – 8 MW το καθένα, με κινητήρες ντίζελ, για τους ΑΣΠ Καλύμνου (1 Η/Ζ) και Σάμου (1 Η/Ζ)». 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη ματαίωση του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΠ – 1110462/13.12.2012 για την ανάδειξη Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια, Μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση “με το κλειδί στο χέρι” δύο (2) ίδιων Η/Ζ ισχύος 7 – 8 MW το καθένα, με κινητήρες ντίζελ, για τους ΑΣΠ Καλύμνου (1 Η/Ζ) και Σάμου (1 Η/Ζ)», λόγω της μεταβολής των αναγκών της Επιχείρησης και του μη ικανοποιητικού αποτελέσματος του Διαγωνισμού.


                                                         -------------------------------- 
 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.