Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 18/17.09.2015

Δ.Σ. 18/17.09.2015


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 18ης/17.9.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
Θέμα:
Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ 11 59 321 για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΗΣ Αθερινόλακκου - Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο ίδιων Ατμοηλεκτρικών Μονάδων εγκατεστημένης ισχύος 50 MWe εκάστη, με καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης Φυσικού Αερίου, μετά των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων».
Αποτέλεσμα Φιλικού Διακανονισμού που αφορά την επίλυση διαφωνιών μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Αναδόχου, σχετικών με την εκτέλεση του παραπάνω Έργου. 
 
Περίληψη: To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το αποτέλεσμα του Φιλικού Διακανονισμού που αφορά στην επίλυση διαφωνιών μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Αναδόχου, σχετικών με την εκτέλεση του Έργου: «ΑΗΣ Αθερινόλακκου - Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο ίδιων Ατμοηλεκτρικών Μονάδων εγκατεστημένης ισχύος 50 MWe εκάστη, με καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης Φυσικού Αερίου, μετά των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων». 
 
 
Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΜΚΘ - 11 14 5203 για την εκτέλεση του Έργου: «Αναβάθμιση Λεβήτων Μονάδων ΙΙΙ και IV ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για μείωση εκπομπών ΝΟx με πρωτογενή μέτρα».
- Κατακύρωση του παραπάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου. 
 
Περίληψη: To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. ΔΜΚΘ – 11 14 5203 για την εκτέλεση του Έργου: «Αναβάθμιση Λεβήτων Μονάδων ΙII και ΙV ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για μείωση εκπομπών ΝΟx με πρωτογενή μέτρα» και την ανάθεση του υπόψη Έργου στην τεχνικά αποδεκτή μειοδότρια Εταιρεία «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ». 
 
 
 
                                                          ------------------------------- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.