Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 15/30.07.2015

Δ.Σ. 15/30.07.2015


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 15ης/30.7.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα:
Παροχή νομικών υπηρεσιών διεκδίκησης απαιτήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. από ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς ρεύματος.
Επικύρωση αποτελεσμάτων διαγωνιστικής διαδικασίας και ανάθεση των υπηρεσιών σε δικηγορικές εταιρείες.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας και την ανάθεση με ισοκατανομή, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, σε κάθε μία εκ των δέκα (10) πρώτων σε κατάταξη δικηγορικών εταιρειών, της παροχής νομικών υπηρεσιών διεκδίκησης απαιτήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. χιλίων (1.000) ληξιπρόθεσμων λογαριασμών ρεύματος πελατών της ΔΕΗ Α.Ε. στην Αττική, ανά δικηγορική εταιρεία, σύμφωνα με τις τιμές των προσφορών τους.
Η ανάθεση θα γίνεται, από τη ΔΠΩΛ και τη ΔΝΥ, σταδιακά και ανάλογα με την αποτελεσματικότητα και το κόστος διεκδίκησης κάθε δικηγορικής εταιρείας. 


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΜΚΘ - 11 14 5202 για την εκτέλεση του Έργου : «Αναβάθμιση Λεβήτων Μονάδων Ι και ΙΙ ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για μείωση εκπομπών ΝΟx με πρωτογενή μέτρα».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. ΔΜΚΘ - 11 14 5202 για την εκτέλεση του Έργου : «Αναβάθμιση Λεβήτων Μονάδων Ι και ΙΙ ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για μείωση εκπομπών ΝΟx με πρωτογενή μέτρα» και την ανάθεση του υπόψη Έργου στην τεχνικά αποδεκτή μειοδότρια εταιρεία «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.». 
 

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5356303/2015 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 8,5 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από τα τερματικά των Τομών του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού. 
 
Περίληψη: To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. 5356303/2015 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 8,5 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από τα τερματικά των Τομών του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ERGONSAS A.T.E.B.E.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5356303/2015 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 8.342.760 Ευρώ. 


Θέμα: Αξιολόγηση των αποσπασμένων μισθωτών της ΔΕΗ Α.Ε. στο ΤΑΥΤΕΚΩ, το ΕΤΕΑ, τον ΕΟΠΥΥ και τις ΔΥ.Πε.

Περίληψη: To Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση του εδαφίου 3.1.6 του κεφ. Γ του ΕΚΦΑ με την προσθήκη υπεδαφίου, βάσει του οποίου η αξιολόγηση του αποσπασμένου προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. στους Ασφαλιστικούς Φορείς δύναται, στην περίπτωση που δεν υφίστανται περισσότεροι του ενός προϊστάμενοι – κριτές αξιολόγησης, να πραγματοποιείται από τον προϊστάμενο / υπεύθυνο της υπηρεσίας του Φορέα, ως Επόπτη Κρίσεως. 
 

Θέμα: Πρακτική άσκηση μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ περιόδου 2015-2017.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρακτική άσκηση στη ΔΕΗ Α.Ε., 80 πρωτοετών μαθητών για είκοσι ένα μήνες και 44 δευτεροετών μαθητών για εννέα μήνες, με έναρξη την 1/10/2015 και εξουσιοδότησε το Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων να καθορίζει, τον αριθμό των πρακτικά ασκούμενων μαθητών Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, οι οποίοι θα διενεργούν την πρακτική τους άσκηση στην ΔΕΗ Α.Ε. και να ρυθμίζει κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια για τη διενέργεια της πρακτικής τους άσκησης στις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης.                                                         -----------------------------------ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.