Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 1/15.01.2015

Δ.Σ. 1/15.01.2015


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 1ης/15.1.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα:
Εισαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Βορείων Διασυνδέσεων για το έτος 2015. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σε μπάντα (σταθερή ισχύς όλο το 24ωρο), από 18 αντισυμβαλλόμενες εταιρείες, συνολικής ποσότητας 3.198 GWh κατά μέγιστο, μέσω των βορείων διασυνδέσεων της Χώρας, για το χρονικό διάστημα 1.1.2015 – 31.12.2015 και εξουσιοδότησε το Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας όπως διαπραγματευθεί τους επιμέρους όρους και υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση τους. 
 
 
Θέμα: Κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΔΕΗ για το έτος 2015. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη στρατηγική, τα εγκριτικά όρια και τις διαδικασίες μέσω των οποίων θα πραγματοποιηθεί η αγορά δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης της ΔΕΗ Α.Ε. για το έτος 2015. 
 

Θέμα: Κύρωση μηνιαίων Πρωτοκόλλων για εισαγωγές και εξαγωγές Η/Ε από Βόρειες Διασυνδέσεις, κατά τη χρονική περίοδο από 1.3.2014 έως 31.12.2014 και 3μηνης εισαγωγής Η/Ε κατά τη χρονική περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2014. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο κύρωσε Πρωτόκολλα, υπογεγραμμένα σύμφωνα με την αυξημένη δικαιοδοσία που παρέχεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, για διμερείς συναλλαγές Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ποσότητας έως 170,3 GWh, μέσω των διασυνδέσεων της χώρας, από Μάρτιο 2014 έως και Δεκέμβριο 2014 και έως 30,3 GWh από Οκτώβριο 2014 έως Δεκέμβριο 2014. 
 


                                                               ----------------------------- 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.