Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 24/10.11.2014

Δ.Σ. 24/10.11.2014


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης/10.11.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα:
Διαγωνισμός αριθ. ΔΛΚΜ-2014 Ε16 Δ. ΧΩΡ.-ΜΑΡ. (1200004693) για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 9.000.000 Μ3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Δυτικού Χωρεμίου και Μαραθούσας του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. ΔΛΚΜ-2014 Ε16 Δ. ΧΩΡ.-ΜΑΡ. (1200004693) για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 9.000.000 Μ3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Δυτικού Χωρεμίου και Μαραθούσας του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης», στην τεχνικά αποδεκτή μειοδότρια Εταιρεία ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά της, έναντι συνολικού τιμήματος 7.988.400 Ευρώ πλέον ΦΠΑ και όρισε το Διευθυντή της ΔΛΚΜ, να υπογράψει την σχετική σύμβαση. 
 

Θέμα: Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης 447.864,33 τ.μ. στην κτηματική περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων, Προαστείου, Ασβεστόπετρας και Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας για τις ανάγκες εκμετάλλευσης του Ορυχείου Μαυροπηγής (ΟΔΠ5). 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωμοδότησε όπως απαλλοτριωθεί αναγκαστικά, για τις ανάγκες εκμετάλλευσης του ΛΚΔΜ σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4273/2014 και με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε. με τα συστατικά και τα παραρτήματα, έκταση 447.864,33 τ.μ. κτηματικής περιοχής των Τοπικών Κοινοτήτων Προαστείου – Ασβεστόπετρας – Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. 
 

Θέμα: Παραχώρηση οχημάτων στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Αμαρουσίου ΤΑΥΤΕΚΩ ΚΑΠ/ΔΕΗ. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση της κυριότητας στο ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ – ΔΕΗ, ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα, 8 λεωφορείων για τη μεταφορά των παιδιών των εργαζομένων στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Αμαρουσίου με καταβολή ποσού για την προσαρμογή και τη μετατροπή των αδειών κυκλοφορίας των λεωφορείων σε μεταφοράς παιδιών καθώς και ενός επιβατικού οχήματος για τις λειτουργικές ανάγκες του Βρεφονηπιακού Σταθμού. 
 

Θέμα: Διαμόρφωση πολιτικής προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2015. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πολιτική προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΗ Α.Ε. για το έτος 2015. 
 
 

Θέμα: Σύναψη Σύμβασης, μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΑΔΜΗΕ Α.Ε., για τη σύνδεση στο Σύστημα της νέας Μονάδας Νο 5 ΑΗΣ Μεγαλόπολης, Συνδυασμένου Κύκλου, καθαρής ισχύος 811 MW. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή Σύμβασης, μεταξύ του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και της ΔΕΗ Α.Ε. για τη σύνδεση στο Σύστημα της νέας Μονάδας Νο 5 ΑΗΣ Μεγαλόπολης, Συνδυασμένου Κύκλου καθαρής ισχύος 811 MW, με καύσιμο φυσικό αέριο. 
 
 
Θέμα: Μεταβίβαση, στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε., της συμμετοχής της ΔΕΗ Α.Ε. στην εταιρεία «ΔΕΗ QUANTUM ENERGY LTD». 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατ’αρχήν αποδοχή του αιτήματος για μεταβίβαση στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. της κατά 51% συμμετοχής της ΔΕΗ Α.Ε. στη θυγατρική εταιρεία «ΔΕΗ QUANTUM ENERGY LTD».. 
                                                          ----------------------------- 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.