Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 23/30.10.2014

Δ.Σ. 23/30.10.2014


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 23ης/30.10.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα:
- Εκλογή νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση
  παραιτηθέντος.
- Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

1. Την εκλογή, ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 4, εδάφ. α’, του άρθρου 9 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας (Π.Δ. 333/2000, ως τροποποιημένο ισχύει), μετά την από 10.9.2014 παραίτηση του κ. Κωνσταντίνου Ζωντανού (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του κ. Σταύρου Παπασωτηρίου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) και για το υπόλοιπο της θητείας του ως άνω παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι, μέχρι τις 29.6.2016.

2. Μετά τα πιο πάνω η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής :

2.1. Ζερβός Αρθούρος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 20.12.2015.

2.2. Δόλογλου Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2016.

2.3. Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου - Παρμενίωνα, Σύμβουλος και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία της έως τις 29.6.2016.

2.4. Αλεξάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 17.12.2015.

2.5. Βασιλογεώργης Χαρίλαος του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2016.

2.6. Βερνίκος Νικόλαος του Αλεξάνδρου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2016.

2.7. Θωμόγλου Παύλος του Κοσμά, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 17.12.2015.

2.8. Καραλευθέρης Παντελής του Κυριάκου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 27.5.2016.

2.9. Παπασωτηρίου Σταύρος του Γεωργίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2016.

2.10. Ταυρής Φίλιππος του Νικολάου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2016.

2.11. Φωτόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 27.5.2016.


Θέμα: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε..
Τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 128/17.7.2013.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κατά τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 128/17.7.2013, του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σταύρου Παπασωτηρίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Ζωντανού.

Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας έχει ως εξής :

- κ. Παναγιώτης Αλεξάκης του Δημητρίου,
- κ. Νικόλαος Βερνίκος του Αλεξάνδρου,
- κ. Σταύρος Παπασωτηρίου του Γεωργίου.


Θέμα: Σύσταση Επιτροπής Αμοιβών ΔΕΗ Α.Ε..

Τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 68/28.3.2013.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό ως Μέλους της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας, κατά τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 68/28.3.2013, του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σταύρου Παπασωτηρίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Ζωντανού.

Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας έχει ως εξής :

- κ. Παναγιώτης Αλεξάκης του Δημητρίου,
- κ. Νικόλαος Βερνίκος του Αλεξάνδρου,
- κ. Σταύρος Παπασωτηρίου του Γεωργίου.


Θέμα: Διαχείριση χρονοναυλωμένων πλοίων KARPATHOS και NAXOS (ή AMORGOS).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη σύμβασης διαχείρισης των χρονοναυλωμένων πλοίων KARPATHOS και NAXOS (ή AMORGOS) με τον Οίκο MERIDIAN SHIPS MANAGEMENT στην οποία θα περιλαμβάνονται όροι περί φιλικού διακανονισμού και περί προσφυγής σε διαιτησία Ελληνικού Δικαίου στον Πειραιά, σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Ναυτικού Επιμελητηρίου.

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5346303/2014 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 10,6 Χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων συνεκτικών σχηματισμών από την περιοχή της Προτομής του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. 5346303/2014 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 10,6 Χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων συνεκτικών σχηματισμών από την περιοχή της Προτομής του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΑΚΜΗ ΑΤΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5346303/2014 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 17.673.500 Ευρώ.


                                                 --------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.