Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 2/14.01.2014

Δ.Σ. 2/14.01.2014


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 2ης/14.1.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα:
Σύμβαση αριθ. 1.1500.1.00000.0187/2.8.2013 μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΕΛΤΑ Α.Ε. για τη μεταφορά και επίδοση των λογαριασμών ρεύματος της ΔΕΗ Α.Ε..
Επέκταση ισχύος της πιο πάνω σύμβασης, κατ’ εφαρμογή όρου της, για ένα επιπλέον έτος (2014).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επέκταση της ισχύος της υφιστάμενης Σύμβασης αριθ. 1.1500.1.00000.0187/2.8.2013 μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΕΛΤΑ Α.Ε., σε εφαρμογή όρου της, για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και επίδοσης των λογαριασμών ρεύματος της Επιχείρησης για το έτος 2014, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες καθώς και τη δρομολόγηση διαδικασιών, ώστε η επιλογή Οικονομικού/ών Φορέα/έων παροχής των υπόψη ταχυδρομικών υπηρεσιών περισυλλογής, διαλογής, μεταφοράς και επίδοσης λογαριασμών ρεύματος μετά το έτος 2014 να γίνεται με διαγωνιστικές διαδικασίες.


Θέμα: Προμήθεια μαζούτ με θείο έως 1% για το έτος 2014.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠ-611320/8.11.2013 και ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας μαζούτ χαμηλού θείου για το έτος 2014 στους πρώτους τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες ανά κατηγορία, ως εξής:

• Για τις ανάγκες του ΑΗΣ Αθερινόλακκου στην εταιρεία «SHELL TRADING ROTTERDAM BV».
• Για τις ανάγκες των σταθμών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νήσων (με παράδοση στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Λαυρίου) καθώς και τις ανάγκες των ΑΗΣ Λινοπεραμάτων και Ρόδου στην εταιρεία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.».


Θέμα: Απαλλοτρίωση έκτασης για την κατασκευή της Παραλλαγής της Γ.Μ. 150 KV «Υ/Σ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ – ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ» και σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης των αγωγών.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την απαλλοτρίωση έκτασης 943 τ.μ. για 7 βάσεις χαλύβδινων πύργων και τη σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης των αγωγών σε λωρίδα εδάφους συνολικού μήκους 3.267,07 μ. και πλάτους 40 μ. για την κατασκευή της Παραλλαγής της Γ.Μ. 150 KV «Υ/Σ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ – ΘΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ».


Θέμα: Τροποποίηση της από 12.7.2007 Σύμβασης Διάθεσης Προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 11 της από 12.7.2007 Σύμβασης Διάθεσης Προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. στη θυγατρική της εταιρεία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.».
                                                      -------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.