Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 20/30.07.2014

Δ.Σ. 20/30.07.2014


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 20ης/30.7.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου και Μελών των Δευτεροβαθμίων Υγειονομικών Επιτροπών. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την καταβολή ποσού αποζημίωσης, ανά συνεδρίαση, στον Πρόεδρο και το Μέλος της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΒΥΕ) Αθήνας και Θεσσαλονίκης, κατ’ εφαρμογή της 39416/27.5.2014 Απόφασης του Υπουργού Υγείας. 
 

Θέμα: Τροποποίηση των άρθρων 8, 10 και 11 του Κανονισμού Λειτουργίας. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση των άρθρων 8, 10 και 11 του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. 
 

Θέμα: Εξέλιξη της Σύμβασης αριθ. ΔΕΣΕ/12057/27.9.2012 με την εταιρεία BOLD Ogilvy για την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση, βάσει των σχετικών συμβατικών προβλέψεων περί δυνατότητας της ΔΕΗ Α.Ε. να αναπροσαρμόζει το ενδεικτικό ετήσιο τίμημα της Σύμβασης ΔΕΣΕ/12057/27.9.2012 ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Επιχείρησης και κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της μέχρι του ορίου που προβλέπεται στη Διακήρυξη αριθ. 621107, επιπλέον δαπάνης μέχρι 2.000.000 Ευρώ για επικοινωνιακές δράσεις από την εταιρεία BOLD Ogilvy. 
 

Θέμα: Επανεπιλογή του κ. Ιωάννη Κοπανάκη ως Γενικού Διευθυντή Παραγωγής. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επανεπιλογή του κ. Ιωάννη Κοπανάκη ως Γενικού Διευθυντή Παραγωγής της Επιχείρησης με πενταετή θητεία, η οποία λήγει στις 1.9.2019. 
 
 


                                                    -------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.