Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 18/25.06.2014

Δ.Σ. 18/25.06.2014


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 18ης/25.6.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα:
Προσωρινή παραχώρηση, χωρίς αντάλλαγμα, έκτασης 8,60 m2 για την κατασκευή δύο οικίσκων – φρεατίων, στο έργο εξόδου Διώρυγας Φυγής του ΥΗΣ Στράτου Ι, του Δήμου Αγρινίου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, σε συνέχεια προηγούμενης παραχώρησης, την προσωρινή παραχώρηση για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, χωρίς αντάλλαγμα, προς το Ελληνικό Δημόσιο – και ειδικότερα στο Δήμο Αγρινίου – του δικαιώματος χρήσης δύο εκτάσεων, συνολικού εμβαδού 8,60 m2 για την κατασκευή δύο οικίσκων – φρεατίων, στο έργο εξόδου Διώρυγας Φυγής του ΥΗΣ Στράτου Ι, για την ολοκλήρωση της κατασκευής του αγωγού μεταφοράς λυμάτων και ακαθάρτων του Δήμου Αγρινίου. 


Θέμα: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..
- Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. κατά δεκαεννέα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες (19.540.000) Ευρώ, με έκδοση δεκαεννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία. 
 

Θέμα: Επιλογή υποψηφίων επενδυτών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της Β’ φάσης του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την προεπιλογή, κατ’ αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων 4 επενδυτών/συμπράξεων για τη συμμετοχή τους στη Β΄ φάση της διαδικασίας ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., δηλαδή την υποβολή δεσμευτικών προσφορών για την απόκτηση του 66% του Μετοχικού Κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ Α.Ε.:

1. Σύμπραξη Elia System Operator S.A. & IFM Investors Pty Ltd
2. Public Sector Pension Investment Board
3. State Grid International Development Limited
4. TERNA-Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni 
                                                    ------------------------------------------- 
 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.