Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 13/30.04.2014

Δ.Σ. 13/30.04.2014


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης/30.4.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 


Θέμα:
Έγκριση όρων έκδοσης Ομολογιακού Δανείου στις Διεθνείς Αγορές.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παροχή εταιρικής εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. προς τη θυγατρική της εταιρεία PPC FINANCE PLC, για την έκδοση και διάθεση των Ομολογιών του Ομολογιακού Δανείου στις Διεθνείς Αγορές κεφαλαίων, με τους εξής οικονομικούς όρους :

1. 1η σειρά έκδοσης Ομολογιών ύψους 200.000.000 Ευρώ, λήξεως την 1.5.2017, με σταθερό επιτόκιο (κουπόνι) 4,75% ετησίως και
2. 2η σειρά έκδοσης Ομολογιών ύψους 500.000.000 Ευρώ, λήξεως την 1.5.2019, με σταθερό επιτόκιο (κουπόνι) 5,50% ετησίως. 


Θέμα: Επιλογή Χρηματοοικονομικού Συμβούλου με ισχυρή τοπική παρουσία για την υποστήριξη της ΔΕΗ Α.Ε. ενόψει της εφαρμογής του «Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ». 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση του Έργου του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου με ισχυρή τοπική παρουσία για την υποστήριξη της Επιχείρησης, ενόψει της εφαρμογής του «Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ», στην Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.. 
 

Θέμα: Συμμετοχή της εταιρείας «WASTE SYCLO ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στην Α’ Φάση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Προεπιλογή) του Διαγωνισμού Επιλογής Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης με Ανταγωνιστικό Διάλογο για το Έργο «Υλοποίηση Μονάδας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας», που προκηρύχθηκε από το Δήμο Κέρκυρας και έγκριση παροχής χρηματοοικονομικής επάρκειας και πιστοληπτικής ικανότητας.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της συνδεδεμένης εταιρείας, της ΔΕΗ Α.Ε., «WASTE SYCLO» στην Α’ Φάση του Διαγωνισμού Δήμου Κέρκυρας για το έργο «Υλοποίηση Μονάδας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας» και την παροχή χρηματοοικονομικής επάρκειας και πιστοληπτικής ικανότητας. 
 

Θέμα: Σύμβαση Πολιτιστικής Χορηγίας μεταξύ ΥΠΑΙΘΠΑ, δια της ΛΘ’ ΕΠΚΑ και της ΔΕΗ Α.Ε., δια της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής, για την υλοποίηση Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν στον Αρχαιολογικό χώρο Μεγαλόπολης.
– Τροποποίηση της πιο πάνω Σύμβασης. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση της Σύμβασης Πολιτιστικής Χορηγίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού/ΛΘ’ ΕΠΚΑ και της ΔΕΗ Α.Ε./ΓΔ/Π, ως προς τον Αποδέκτη, της οποίας Αποδέκτης ορίζεται η ΛΘ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην Τρίπολη, οδός Καλαβρύτων 211, ΤΚ 22 100 με νόμιμη εκπρόσωπό του την κα Άννα-Βασιλική Καραπαναγιώτου. 
 

Θέμα: Αναγκαστική απαλλοτρίωση κτηματικής έκτασης 361.812,53 τ.μ. (ΟΝΠ–9) για τις ανάγκες εκμετάλλευσης του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στην Τοπική Κοινότητα Ακρινής, του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
Μερική ανάκληση μη συντελεσμένης απαλλοτρίωσης. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διαβίβαση αιτήματος εκ μέρους της Επιχείρησης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την ανάκληση της απαλλοτρίωσης με Κωδικό ΟΝΠ-9 ως προς τα αγροτεμάχια 191/11, 360 και 371/1864, συνολικής έκτασης 21.788,39 τ.μ.. 
 

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5336309/2013 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 13,5 Χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και σκληρών σχηματισμών από την περιοχή των Δυτικών Πρανών του Ορυχείου Μαυροπηγής».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση του Έργου: «Διακίνηση 13,5 Χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και σκληρών σχηματισμών από την περιοχή των Δυτικών Πρανών του Ορυχείου Μαυροπηγής» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5336309/2013 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 18.690.500 Ευρώ. 
 

Θέμα: Αποπεράτωση εργασιών ανέγερσης Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου στο νέο οικισμό Κομάνου, στη θέση «Κουρί» του Δήμου Εορδαίας, του Νομού Κοζάνης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε όπως αναλάβει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. την υποχρέωση της ολοκλήρωσης των υπολειπόμενων εργασιών για την αποπεράτωση της ανέγερσης του νέου Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη Χρυσοστόμου Κομάνου, συνολικού προϋπολογισμού 416.222,50 Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
 
 
Θέμα: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με θέμα Ημερήσιας Διάταξης την τροποποίηση του Άρθρου 14, παρ. 2, περ. θ’ του Καταστατικού της Εταιρείας. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση του Άρθρου 14, παρ. 2, περ. θ’ του Καταστατικού της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.. 
 
 


                                                        -------------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.