Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 11/08.04.2014

Δ.Σ. 11/08.04.2014


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 11ης/8.4.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 


Θέμα:
Διαγωνισμός αριθ. 5336306/2013 για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 21,5 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από τα Βορειοδυτικά Πρανή του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. 5336306/2013 για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 21,5 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από τα Βορειοδυτικά Πρανή του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΤΕ.ΝΑ. ΑΤΕΒΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5336306/2013 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 17.658.250 Ευρώ. 
 

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΜΑΟΡ - 156 για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία ταινιοσταθμών με μετατροπείς συχνότητας και κινητηρίων μονάδων ταινιοδρόμων για τις ανάγκες του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. ΔΜΑΟΡ – 156 για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία ταινιοσταθμών με μετατροπείς συχνότητας και κινητηρίων μονάδων ταινιοδρόμων για τις ανάγκες του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας», στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» σύμφωνα με την προσφορά της και τους Όρους της Διακήρυξης έναντι συνολικού τιμήματος 12.445.933,45 Ευρώ και χρόνους παράδοσης, αυτούς της Διακήρυξης. 
 

Θέμα: Χρονοναύλωση πλοίου για μεταφορά μαζούτ. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χρονοναύλωση από τον Οίκο ΑΙΓΑΙΟΝ VIII Ν.Ε. του δεξαμενόπλοιου KARPATHOS για ένα έτος, με δικαίωμα προαίρεσης της ΔΕΗ Α.Ε. για ένα ακόμη έτος. 
                                                    ---------------------------------- 
 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.