Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 30/14.11.2013

Δ.Σ. 30/14.11.2013


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 30ης/14.11.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.»

Περίληψη: To Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποστολή επιστολής προς τον ΑΔΜΗΕ με την οποία επιβεβαιώνει την προηγούμενη απόφασή του για παύση εκπροσώπησης της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» και ζητά από τον ΑΔΜΗΕ να την υλοποιήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2013.

                                                    ---------------------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ