Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 29/06.11.2013

Δ.Σ. 29/06.11.2013


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 29ης/6.11.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα:
Διακήρυξη αριθ. 2013.332/ΛΚΔΜ για την Παροχή της Υπηρεσίας: «Φόρτωση και μεταφορά 1.100.000 τόνων λιγνίτη από την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα προς την αυλή λιγνίτη ΑΗΣ Μελίτης και φόρτωση, μεταφορά και διάστρωση 1.600.000 τόνων λιγνίτη από το Ορυχείο Μαυροπηγής προς την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα».
Ανάθεση της πιο πάνω Παροχής της Υπηρεσίας.

Περίληψη: To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μείωση του αντικειμένου της Παροχής της Υπηρεσίας της Διακήρυξης αριθ. 2013.332/ΛΚΔΜ: «Φόρτωση και μεταφορά 1.100.000 τόνων λιγνίτη από την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα προς την αυλή λιγνίτη ΑΗΣ Μελίτης και φόρτωση, μεταφορά και διάστρωση 1.600.000 τόνων λιγνίτη από το Ορυχείο Μαυροπηγής προς την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα», κατά ποσοστό 30% και την ανάθεση της Παροχής της Υπηρεσίας : «Φόρτωση και μεταφορά 770.000 τόνων λιγνίτη από την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα προς την αυλή λιγνίτη ΑΗΣ Μελίτης και φόρτωση, μεταφορά και διάστρωση 1.120.000 τόνων λιγνίτη από το Ορυχείο Μαυροπηγής προς την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα», στη Μεταφορική Εταιρεία «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΙΜΕ» έναντι συνολικού τιμήματος 6.471.500 Ευρώ.


Θέμα : «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.».

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την άμεση καταγγελία της συμβατικής σχέσης με την εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» με ισχύ από τις 8 Νοεμβρίου 2013 και την αποστολή σχετικής δήλωσης καταγγελίας. 
                                                          --------------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ